Terug Het nieuwe werken, ook voor werknemers zonder kantoor

Het nieuwe werken, ook voor werknemers zonder kantoor

- Mentaal fit | Stress en burn-out | Werk-Privé | Arbeidsorganisatie

Expert David Verwimp

Segment Manager Hulpdiensten, Offices en Overheid

Lokale besturen doen inspanningen voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Het nieuwe werken associëren we bijna automatisch met de kantoormedewerkers, die dankzij de digitalisering niet langer aan hun kantoor gebonden zijn. Theoretisch kunnen ze van eender waar en eender wanneer werken. Zijn er voor de zogenaamde ‘buitendiensten’ van de lokale besturen dan geen mogelijkheden om meer autonomie te introduceren of een nieuw evenwicht te vinden tussen werk en vrijetijd? Tijdens de IDEWE Connect-sessie met lokale besturen kwamen enkele inspirerende initiatieven bovendrijven.

technische dienst

Zijn er voor de medewerkers van de groendienst, de poetshulpen, de begeleiders van de kinderopvang, de onderhoudstechnici … mogelijkheden om de klassieke werkroutines te doorbreken? Al was het maar een paar uur per dag of een paar dagen per maand. “Uit de discussie die zich tijdens de Connect-sessie met lokale besturen uit de regio Turnhout ontspon, bleek dat er vaak een spanningsveld ontstaat tussen collega’s die een kantoorfunctie uitoefenen, die plaatsonafhankelijk kan ingevuld worden, en collega’s die dat niet kunnen”, zegt David Verwimp segmentverantwoordelijke Overheid van IDEWE. “Sommige jobs kun je nu eenmaal niet mee naar huis nemen. Die realiteit komt echter samen met een andere vaststelling. Heel wat openbare besturen hebben met hun werknemers al nagedacht op welke manier ze hen toch tegemoet kunnen komen. In dialoog gaan is de enige manier om het nieuwe werken niet zomaar als onmogelijk of als een verworvenheid te beschouwen. Werkgevers en werknemers kunnen dat beter als een evolutie beschouwen en samen blijven nadenken over optimalisaties, waar mensen zich goed bij voelen.” 

Tijdsonafhankelijk werken

Afdelingen die weinig of geen contact hebben met het publiek kunnen dan misschien wel niet plaatsonafhankelijk werken maar misschien wel tijdsonafhankelijk. Voor de groendiensten en sommige technische diensten kan een systeem van glijdende uren een oplossing bieden voor werknemers die praktische zaken moeten regelen in de privésfeer. Voor het schoonmaakpersoneel of de begeleiders van de kinderopvang blijft ook dit vaak minder vanzelfsprekend. Dergelijke regeling zal ook gemakkelijker zijn om toe te passen in grote afdelingen. 

Administratie bundelen

Werknemers die hun taken niet plaats- of tijdsonafhankelijk kunnen afwerken maar, zoals de begeleiders van de kinderopvang, ook nog administratieve taken hebben, kunnen misschien wel gedeeltelijk telewerken. Dit kan ervoor zorgen dat ze hun werk-privé-regeling beter in balans kunnen brengen en hun job langer met voldoening kunnen blijven doen. 

Thematische verloven

Een derde belangrijke vaststelling is dat openbare besturen soepeler omgaan met deeltijds werken, zorgkrediet en thematische verlofregelingen zoals ouderschapsverlof, verlof voor mantelzorg en medische bijstand. 

Digitalisering

kinderopvang

De nieuwe manier van werken is in belangrijke mate mogelijk dankzij tal van digitale tools en gedigitaliseerde processen. Ook de communicatie van lokale besturen met werknemers verloopt intussen in belangrijke mate digitaal. Openbare besturen doen inspanningen om opleidingen te voorzien en middelen ter beschikking te stellen om ook werknemers voor wie de digitalisering minder vanzelfsprekend is of die een ‘digitale degout’ ervaren, aan boord te krijgen. 

De stad Beringen introduceert het nieuwe werken onder meer voor de werknemers van de stedelijke werkplaatsen. Lees de getuigenis en verneem hoe IDEWE daarbij helpt.


Opleiding: 'Welzijn bij verandering'

Tijdens de opleiding ‘Welzijn bij verandering: zorg voor medewerkers in onzekere tijden’ leren onze experts leidinggevenden hoe ze tijdens het proces naar meer digitalisering zorg kunnen dragen voor het fysieke en mentale welzijn van hun werknemers.

Schrijf je in voor deze opleiding

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen