Terug Outplacement in geval van ontslag door medische overmacht

Outplacement in geval van ontslag door medische overmacht

- Ziekteverzuim | Re-integratie

Werknemers hebben recht op een outplacementaanbod ter waarde van 1.800 euro

Vanaf 29 april 2019 moet een werkgever die zich beroept op medische overmacht, om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer, outplacement aanbieden ter waarde van 1.800 euro. Het gaat over een geheel van begeleidende diensten en adviezen om de werknemer in staat te stellen om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden of een zelfstandige activiteit te starten.

In 2014 werd er een algemene outplacementregeling ingevoerd voor ontslagen werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken. Ook 45-plussers, met minstens 1 jaar anciënniteit en minder dan 30 weken opzeggingstermijn, kunnen sindsdien gebruikmaken van een bijzondere outplacementregeling. Het parlement keurde recent nu ook een derde regeling goed, waarbij de werkgever een outplacementaanbod moet aanbieden als hij, na afloop van een re-integratietraject , een arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht.

Procedure

U moet als werkgever binnen de 15 dagen na het verbreken van de arbeidsovereenkomst een schriftelijk outplacementaanbod doen.

  • Ter waarde van 1.800 euro, voor begeleiding van minstens 30 uur, gedurende een maximumperiode van 3 maanden.
  • Dat voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als bij een ‘gewoon’ ontslag.
  • Op maat van uw werknemer.

Hiervoor kan u vrijblijvend een beroep doen op onze partner Acerta (www.acerta.be). Uw werknemer heeft dan 4 weken de tijd om schriftelijk in te stemmen. Doet hij dat niet, dan vervalt zijn recht op outplacement.

Als hij op het aanbod wenst in te gaan, moet hij de adviserend arts van zijn ziekenfonds hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 15 dagen na aanvang van de outplacementbegeleiding. Ook het outplacementbureau kan dit doen, mits toestemming van de werknemer.  

Wanneer is de regeling niet van toepassing?

In bepaalde gevallen kan het sociaal fonds van de sector waartoe u als werkgever behoort een gelijkwaardige outplacementbegeleiding aanbieden, op basis van een algemeen verbindend verklaarde CAO.

Heeft u vragen? Leg ze dan gerust voor aan onze experten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen