Terug Aantal pestdossiers daalt niet door telewerk

Aantal pestdossiers daalt niet door telewerk

- Cijferinzichten | Pesten

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Corona blijkt soms aanleiding voor pestgedrag

Hoewel bijna de helft van de Belgische werknemers door de coronacrisis vaak van thuis moesten werken, is het aantal conflict- en pestgevallen op de werkvloer in 2020 in verhouding niet significant gedaald. Van het totaal aantal dossiers behandelden we het afgelopen jaar een even groot aandeel aan conflict- en pestdossiers als in 2019.

Ondanks een lichte daling in het totaal aantal meldingen met betrekking tot het psychosociaal welbevinden, tellen we toch 39,6% conflictdossiers (tegenover 40% in 2019) en 14,9% pestdossiers (tegenover 14,8% in 2019). “Pesten is met andere woorden een structurele uitdaging, die we in de Week Tegen Pesten onder de aandacht moeten brengen”, zegt Hilde De Man, verantwoordelijke Psychosociale aspecten bij IDEWE. 

Nieuwe vormen

pesten op het werk

Onder pesterijen verstaan we vormen van uitsluiting, het bewust achterhouden van informatie, achterklap, beledigen (zowel persoonlijk als in groep) en onaangename grappen uithalen. “In deze coronacrisis duiken ook andere vormen van pestgedrag op waarvan de pandemie zelfs de aanleiding kan zijn”, aldus Hilde De Man. “We zien bijvoorbeeld dat mensen worden aangepakt omdat ze andere waarden en normen hanteren rond de maatregelen. Er is ook wederzijds onbegrip tussen mensen die wel en niet mogen of willen thuiswerken en soms worden collega’s die terugkeren uit quarantaine bekeken of gemeden. Er zijn zelfs gevallen van bewust hoesten of spuwen bekend. Anderen melden dan weer dat ze het moeilijk hebben met het controlegedrag van de leidinggevende tijdens het telewerken.”

Fysieke afstand verhoogt de pestdrempel niet

pesten

De crisis lijkt de mate van verbondenheid extremer te hebben gemaakt. Teams die er in deze moeilijke periode samen tegenaan gingen werden hechter, terwijl andere versnipperd zijn geraakt door een gebrek aan waardevol informeel en formeel contact. Die nieuwe situatie is de ideale voedingsbodem voor spanningen en pestgedrag, zeker nu blijkt dat de fysieke afstand de drempel daarvoor niet heeft verhoogd. De achterklap in het vaste lunchkliekje is bijvoorbeeld verhuisd naar Whatsapp- of Teams-groepjes. 

“Aangezien telewerk een blijver is, is het cruciaal dat leidinggevenden ook vanop afstand aan het welzijn en de spirit van hun werknemers werken. Duidelijke lijnen uitzetten rond telewerk en vervolgens zelf het goede voorbeeld geven in het volgen van de coronamaatregelen, is ook heel belangrijk. En uiteraard kan iedereen op de fysieke én virtuele werkvloer zijn bijdrage leveren: welke functie je ook uitoefent, alert zijn voor ieders welzijn blijft de beste manier om conflicten maximaal te voorkomen.” 

IDEWE kan u helpen bij het ontwikkelen van beleid waarin respectvolle en verbindende communicatie centraal staat.

Contacteer onze experts.

Lees meer over onze opleiding ‘Respectvol en verbindend communiceren’

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen