Terug Ophalers moeten het aangeboden bedrijfsafval controleren

Ophalers moeten het aangeboden bedrijfsafval controleren

- Wetgeving | Milieu

Expert Jan Mertens

Verantwoordelijke Discipline Milieu

18 maart - Global recycling day

Bedrijven moeten, net zoals de huishoudens, hun afval sorteren. In totaal 24 afvalstromen moeten afzonderlijk aangeboden worden, met als doel de hoeveelheid restafval te reduceren. De controle legt Ovam grotendeels bij de inzamelaars.

Tenzij het restafval dat een bedrijf produceert, naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met de afvalstroom die een gezin aan de deur zet, is het verplicht om een contract af te sluiten met een geregistreerde afvalinzamelaar. In dat geval mag het om de twee weken over maximaal 3 restafvalzakken van 60 liter gaan. De gemeente is echter niet verplicht afval van bedrijven te aanvaarden met de huis-aan-huis ophaalronde. In een update van de afvalstoffenwetgeving wordt het toezicht op de goede praktijk hoofdzakelijk bij de ophaler gelegd waarmee een bedrijf een contract heeft afgesloten. 

Gedeelde verantwoordelijkheid

recyclage op bedrijfsniveau

VLAREMA versie 8 legt inzamelaars op om hun klanten goed te informeren over wat wel en wat niet mag”, zegt disciplineverantwoordelijke Milieu Jan Mertens van IDEWE. “Als een onderneming in de fout gaat en slecht sorteert, wordt de afvalophaler mee verantwoordelijk als hij dat oogluikend toelaat. De ophaler zal dus niet zomaar alles meenemen. Concreet zal de vrachtwagenbestuurder die de containers komt oppikken, het afval eerst moeten controleren vooraleer het te aanvaarden. Restafval vermengd met gevaarlijk afval moet resoluut geweigerd worden. Slecht gesorteerd afval mag hij of zij meenemen, als het vervolgens gesorteerd wordt op het afvalbedrijf zelf, maar alleen op voorwaarde dat de overtreding ook wordt gemeld aan de overheid.”

Groep IDEWE kan u helpen bij het ontwikkelen van een beheersysteem voor uw afvalstoffen en het correct opvolgen van uw verplichtingen omtrent bedrijfsafval.

Contacteer onze experten voor meer informatie. 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen