Terug Tijd voor een goed onderbouwd telewerkbeleid

Tijd voor een goed onderbouwd telewerkbeleid

- Werk-Privé | Arbeidsorganisatie | Organisatieverandering | Ergonomie op kantoor

Expert David Verwimp

Segment Manager Hulpdiensten, Offices en Overheid

Besteed aandacht aan alle welzijnsdomeinen

De coronacrisis heeft ook de ondersteunende overheidsdiensten volop laten kennismaken met de mogelijkheden van telewerk. “Terwijl er stilaan een consensus ontstaat over het aantal dagen dat er van thuis kan gewerkt worden, merken we echter dat er in lokale besturen wel nog vaak werk moet gemaakt worden van een structureel telewerkbeleid.”

telewerk

Het telewerkbeleid beperkt zich vandaag nog te vaak tot alleen maar praktische afspraken.

 • Over wanneer en hoe vaak telewerk toegelaten is. 
 • Hoe de onkosten gecompenseerd worden.
 • Waar telewerk kan gebeuren. Alleen bij de werknemer thuis of bijvoorbeeld ook in een satellietkantoor.
 • Hoe bereikbaar de werknemer moet zijn voor de leidinggevende.
 • Of er een vergoeding is voorzien.
 • Hoe de databescherming is georganiseerd.
 • Hoe de technische ondersteuning verloopt.

Praktische afspraken zijn noodzakelijk maar een telewerkbeleid kan zich daar niet toe beperken. Als werkgever ben je immers ook verantwoordelijk voor het welzijn van je werknemers. Het is dus minstens even belangrijk om na te denken over de manier waarop mensen tijdens het telewerk mentaal en fysiek fit kunnen blijven. 

Uit onze OptiDesk-bevraging voor telewerkers tijdens de coronaquarantaine blijkt dat een significant hoger aantal fysieke klachten worden gerapporteerd”, zegt preventieadviseur David Verwimp van IDEWE. “Telewerkers ervaren 54% meer nekklachten en 61% meer rugklachten in vergelijking met werknemers die op kantoor werken. Ook al ging het hier over werknemers die voltijds van thuis werkten, geeft het aan dat er sowieso extra aandacht nodig is voor het welzijn.”

INRICHTING VAN DE WERKPLAATS

De inrichting van de werkplaats waar je werknemer telewerkt, verdient de nodige aandacht. Om comfortabel te kunnen werken, is het belangrijk om ook thuis over het juiste materiaal te beschikken. Ergonomisch materiaal voorkomt fysieke klachten. Het zou bijvoorbeeld niet mogen dat beeldschermwerkers op een gewone stoel en alleen gewapend met een laptop hun dagtaak moeten uitvoeren. Voorzie in je beleid dat de thuiswerkplek over dezelfde faciliteiten moet beschikken. 

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN

Met het oog op het psychosociaal welzijn van je medewerkers is het bovendien noodzakelijk om afspraken te maken zodat je hen vanop afstand maximaal kan begeleiden:

 • Voorzie contactmomenten waarop werknemers fysiek aanwezig moeten zijn op kantoor. 
 • Plan regelmatig korte check-ins online.
 • Organiseer informele momenten met het team.
 • Ga tijdens functioneringsgesprekken expliciet na hoe het telewerk wordt ervaren.

Evalueer meer op resultaat en minder op continue bereikbaarheid. Dat vergt vertrouwen.
Bij telewerk bestaat het gevaar echter ook dat de werkdag nooit ophoudt. Bewaak de werk-privébalans door afspraken te maken over de periodes waarop werknemers bereikbaar moeten zijn. We hebben een ‘Checklist deconnecteren’ opgesteld om dit onderwerp bespreekbaar te maken. 

BEWEGING TIJDENS HET WERK

Onderzoek toont aan dat we tijdens een telewerkdag langer stilzitten dan tijdens een dag op kantoor. Het is bijgevolg belangrijk om na te denken over manieren die zinvol en effectief zijn om werknemers te sensibiliseren over gezonde lichaamsbeweging.  

Ken je onze workshops al die inzetten op minder stilzitten en meer bewegen?

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen