Terug Eén jaar corona in het onderwijs

Eén jaar corona in het onderwijs

- Fysiek fit | Biologische agentia | Arbeidshygiëne | Mentaal fit | Arbeidsorganisatie

Expert Kurt Eeckhout

Segmentmanager Onderwijs

IDEWE past de dienstverlening aan scholen tijdens de pandemie voortdurend aan

De coronacrisis en de heropstart van de scholen na de eerste lockdown ging voor het onderwijzend personeel gepaard met heel wat mentale gezondheidsklachten. Naast de zorg voor de veiligheid en de fysieke gezondheid namen we als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk maatregelen om het mentale welzijn van werknemers te ondersteunen.

Dat de coronacrisis naast fysieke gezondheidsklachten ook mentale problemen met zich meebracht bleek uit de eerste resultaten van de coronastudie die IDEWE en KU Leuven organiseerden. Specifiek voor de onderwijssector, gaf 43% van het personeel aan depressieve gevoelens en angst te ervaren. 

Om snel te kunnen inspelen op de behoeften en de snel voortschrijdende wetenschappelijke inzichten pasten we onze dienstverlening het voorbije jaar voortdurend aan. 

Gids Veilige en Gezonde Opstart Scholen

In de eerste fase van de pandemie was de nood aan eenduidige, gevalideerde informatie bijvoorbeeld schaars. Daarom ontwikkelde IDEWE eerst een ‘Gids Veilige en Gezonde Opstart Scholen’, met de gevalideerde adviezen en richtlijnen die cruciaal waren bij de opstart van de scholen in mei. We pasten de informatie vervolgens systematisch aan naarmate de overheid communiceerde. Omdat de te volgen richtlijnen vaak wijzigden schakelden we in de aanloop naar het nieuwe schooljaar over op bondige informatiefiches. Ook het psychosociaal welzijn kwam daarbij aan bod. 

Webinars en sociale media

klas corona

In de lockdown van het voorjaar startten we een digitaal netwerk op om de dialoog met de onderwijsinstellingen levend te houden. Er vond tweewekelijks overleg plaats met de onderwijsexperten van IDEWE, de grote scholengemeenschappen en koepelorganisaties. Waar nodig werd de preventieadviseur psychosociale aspecten ingezet om ondersteuning te bieden. Niet alleen via individuele gesprekken, maar ook via groepsbegeleidingen en opleidingen. 
De IDEWE-preventieadviseurs maakten nadien ook gebruik van webinars en sociale media. Een eerste webinar werd gevolgd door 750 geïnteresseerden. Door dergelijke initiatieven hebben we vastgesteld dat een externe dienst als IDEWE tijdens crisissituaties op een efficiënte manier de rol van netwerkfacilitator kan opnemen om bijvoorbeeld goede praktijken te delen. 

Digitale ondersteuning

Vanuit het informatiecentrum van IDEWE konden de onderwijsinstellingen altijd rekenen op geactualiseerde werkdocumenten, brochures, affiches en sjablonen om de pandemie het hoofd te bieden. Op die manier hoefden ze het warm water niet uit te vinden en konden ze zich focussen op het sensibiliseren en motiveren van hun personeelsleden en leerlingen. 
Sinds kort werd een monitoringstool toegevoegd waarmee de interne preventieadviseur en het schoolbestuur kan toetsen of het welzijnsbeleid kwalitatief wordt uitgerold. Naast het focuspunt van de onderwijsdoorlichting binnenlucht- kwaliteit, is er ook een rubriek rond psychosociaal welzijn opgenomen. 

StressBalancer op maat van het onderwijs

digiles

Met het oog op de preventie van stress, uitputting en spanningen op het werk ontwikkelde IDEWE in samenwerking met KU Leuven StressBalancer. De e-learning tool focust op de mentale weerbaarheid van individuele werknemers door hen aan te leren hoe ze op een actieve manier met stresserende werksituaties kunnen omgaan. 
Tijdens de pandemie werd een nieuwe onderwijsmodule toegevoegd met actuele praktijkvoorbeelden en oefeningen. Bij een crisis van deze omvang vinden we het immers essentieel om het psychosociaal welzijn van personeelsleden niet alleen te monitoren, maar mensen ook te triggeren en te activeren om duurzaam om te gaan met stress. Het feit dat meer dan 400 onderwijzers op StressBalancer intekenden, geeft aan dat we die behoefte ook hebben ingevuld. 
Scholen kunnen StressBalancer Onderwijs trouwens nog steeds gratis ter beschikking stellen van hun werknemers.

Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor voor meer informatie of mail naar stressbalancer@idewe.be.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen