Terug Verbod op het bijvullen van koelmiddelen met een GWP van 2500 of meer

Verbod op het bijvullen van koelmiddelen met een GWP van 2500 of meer

- Wetgeving | Milieu

Expert Jan Mertens

Verantwoordelijke Discipline Milieu

Nieuwe fase in de afbouw van het gebruik van F-gassen met een te hoge GWP-waarde

Sinds 1 januari van dit jaar is het verboden om koelinstallaties bij te vullen met nieuw geproduceerd koelmiddel met een Global Warming Potential (GWP) van 2500 of meer. Bovendien gelden er nieuwe verplichtingen voor het onderhoud en de etikettering van koel- en airconditioningsinstallaties.

bijvullen van koelinstallaties met nieuw geproduceerd gefluoreerd broeikasgas

In de strijd tegen de klimaatopwarming wil Europa tegen 2030 de emissies van gefluoreerde broeikasgassen met 60% verminderen. Verordening (EU) 517/2014 verbiedt stelselmatig F-gassen met een te hoge GWP-waarde.

Op 1 januari van dit jaar ging daarom een nieuwe fase in de afbouw in. Sinds dan is het bijvullen van koelinstallaties met nieuw geproduceerd gefluoreerd broeikasgas met een GWP-waarde boven de 2500 niet meer toegestaan voor koelinstallaties met een totale koelmiddelinhoud van 40 ton CO2-equivalent of meer. Het gaat onder andere om de volgende gassen: R23, R404A, R422A, R422D, R428A, R434A, R507A en R508B.

Installaties die dergelijke koelmiddelen gebruiken, mogen tot 1 januari 2030 alleen nog worden bijgevuld met gerecycleerd of geregenereerd koelmiddel.

Het verbod geldt weliswaar niet voor:

  • militaire apparatuur;
  • apparatuur die bedoeld is voor toepassingen die ontworpen zijn om producten te koelen tot temperaturen onder – 50 °C;
  • apparatuur waarvoor de Europese Commissie een tijdelijke vrijstelling heeft verleend.

Handel

In het logboek moeten alle bijvullingen bijgehouden worden. Wanneer de GWP hoger of gelijk is aan  2500 moet voortaan ook worden genoteerd of het bijgevulde F-gas gerecycleerd of geregenereerd is.

Tegelijk werd ook een verbod van kracht voor het op de markt brengen van stationaire koelapparatuur die werkt op F-gassen met een GWP-waarde van 2500 of meer. Er zullen dus geen nieuwe koelinstallaties meer op de markt worden gebracht met dergelijke F-gassen als koelmiddel.

Alternatieven

Koelmiddelen met een GWP tussen de 150 en 2500 zijn een goede tussenoplossing.

Koelmiddelen met een GWP tussen de 150 en 2500 zijn een goede tussenoplossing. We raden echter aan om voortaan te kiezen voor installaties met een synthetisch koelmiddel met een GWP dat lager is dan 150 of voor natuurlijke koelmiddelen zoals onder andere CO2, ammoniak en propaan.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen