Terug Verkiezingen voor het nieuwe Comité voor Preventie en bescherming op het werk

Verkiezingen voor het nieuwe Comité voor Preventie en bescherming op het werk

- Wetgeving

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Sociale verkiezingen tussen 11 en 24 mei 2020

Tussen 11 en 24 mei 2020 moeten (privé-)ondernemingen, die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, een nieuw Comité voor Preventie en bescherming op het werk verkiezen. De organisatie van deze sociale verkiezingsprocedure is zeer strikt en start al tussen 11 en 24 december, 150 dagen eerder.

Wilt u meer weten over uw rol als preventieadviseur bij de sociale verkiezingen van 2020? 

 

 

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is samen met de Ondernemingsraad het belangrijkste inspraak- en overlegorgaan in een onderneming. Elke onderneming die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt moet dergelijk comité oprichten. Het is paritair samengesteld uit directieleden en vertegenwoordigers van de werknemers. De afgevaardigden van de werkgever worden aangeduid door het ondernemingshoofd. De afgevaardigden van de werknemers worden om de vier jaar verkozen tijdens de sociale verkiezingen. Het zijn de representatieve werknemersverenigingen (vakbonden) die kieslijsten met kandidaat werknemersafgevaardigden voordragen.

Wat doet het comité?

Het comité ziet erop toe dat het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun taken nooit van de agenda verdwijnt. Het doet dat onder meer door voorstellen en adviezen uit te brengen over bijvoorbeeld het algemeen welzijnsbeleid, het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan en over de keuze van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of de verfraaiing van de werkplaatsen. Bij onder meer de aanstelling van preventieadviseurs of vertrouwenspersonen moet het akkoord van het comité gevraagd worden. Als er in een onderneming geen comité of vakbondsafvaardiging is, moet de werkgever zijn werknemers rechtstreeks raadplegen over de vragen inzake welzijn op het werk.

De interne preventiedienst

De verkiezingen worden georganiseerd volgens een strikte chronologische procedure, die 150 dagen voor de eigenlijke verkiezingsdag start.

Het comité vergadert ten minste één keer per maand en elke keer dat een derde van de vertegenwoordigers van de werknemers in het comité dat vragen. De werkgever zit de vergadering voor, de preventieadviseur van de interne dienst staat in voor het secretariaat. Als op de agenda een onderwerp staat dat onder hun bevoegdheid valt, kunnen behalve de interne preventieadviseur ook de andere preventieadviseurs van de interne en de externe dienst, alsook de vertrouwenspersonen deelnemen aan de vergaderingen. Ze hebben weliswaar enkel een raadgevende stem. Zo kan de preventieadviseur psychosociale aspecten aanwezig zijn als het bijvoorbeeld over stress- en burn-outpreventie gaat.

Start tussen 11 en 24 december

De sociale verkiezingen, waarop naast het comité ook de Ondernemingsraad wordt verkozen, vindt elke vier jaar plaats. De verkiezingen worden georganiseerd volgens een strikte chronologische procedure, die 150 dagen voor de eigenlijke verkiezingsdag start. Concreet is dat dit keer tussen 11 en 24 december. Afhankelijk van de gekozen verkiezingsdag moet u als werkgever dan volgende inlichtingen schriftelijk meedelen:

  • de structuur van uw technische bedrijfseenheid en de eventuele wijzigingen die sinds de vorige sociale verkiezingen van 2016 zijn doorgevoerd,
  • de functietitels van uw kader- en leidinggevend personeel,
  • het aantal werknemers per categorie (arbeiders, bedienden, kaderleden, leidinggevenden en jonge werknemers)
  • de precieze datum waarop u de verkiezingen organiseert.
Door de coronapandemie werden deze verkiezingen uitgesteld. Lees meer.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen