Terug Sociale verkiezingen 2024

Sociale verkiezingen 2024

- Wetgeving

Expert Steven Milants

Preventiedeskundige arbeidsveiligheid

Vergeet de preventieadviseur niet

Tussen 13 en 16 mei 2024 vinden de sociale verkiezingen plaats. De procedure voor de organisatie verloopt volgens een strak stramien dat in privébedrijven met meer dan 50 werknemers uiteindelijk zal uitmonden in de verkiezing van een comité. Daar zal de preventieadviseur wettelijk deel van uitmaken. Maar wat is de taak van die preventieadviseur? 

Heb je nog geen preventieadviseur aangesteld? Contacteer IDEWE, want we kunnen je daarbij helpen.

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen maakten we deze video over de rol van preventieadviseur.

 

Tijdens de sociale verkiezingen kiezen werknemers in de meeste privésectoren en in sommige scholen en onderwijsinstellingen collega’s die hen zullen vertegenwoordigen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Het zijn de belangrijkste inspraak- en overlegorganen in een onderneming. Elke onderneming die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt moet een comité oprichten. Het is paritair samengesteld uit directieleden en vertegenwoordigers van de werknemers. De afgevaardigden van de werkgever worden aangeduid door het ondernemingshoofd, de afgevaardigden van de werknemers worden verkozen door het personeel met de sociale verkiezingen. De preventieadviseur maakt verplicht deel uit van het comité, als onafhankelijk adviseur.

De wettelijk voorziene aanloop naar de verkiezingen duurt 150 dagen. Dat betekent dat de voorbereidingen al in december van het voorgaande jaar moeten beginnen. De organisatie van de sociale verkiezingen is de verantwoordelijkheid van de werkgever. 
 

De preventieadviseur is cruciaal

“In principe heeft de preventieadviseur geen taak in de organisatie van de sociale verkiezingen”, zegt Steven Milants, preventiedeskundige arbeidsveiligheid bij IDEWE. “Het kan echter best dat de werkgever hem of haar om advies vraagt tijdens de organisatie. De wettelijk voorziene taken van de preventieadviseur starten echter pas bij de installatievergadering van het CPBW. Hij of zij kan daar, als onafhankelijke expert wat betreft welzijn op het werk, om advies worden gevraagd. Het is ook de preventieadviseur die zetelt als secretaris van het orgaan; om het huishoudelijk reglement en de agenda op te stellen, mensen uit te nodigen en het verslag op te maken.”

In veel bedrijven verlopen de verkiezingen om de vier jaar routineus, maar telkens zijn er ook ondernemingen die voor het eerst aan de voorwaarden voldoen om een verkiezing te organiseren. Zij zullen dus een comité moeten oprichten en tegen ten laatste de installatievergadering zullen ze ook op zoek moeten gaan naar een preventieadviseur met het juiste opleidingsniveau.

Je kunt voor deze opdracht ook een beroep doen op een preventieadviseur van IDEWE. Hij of zij gaat dan volgens afspraak gedurende een aantal dagen per jaar voor rekening van jouw bedrijf aan de slag. 
 

Wat doet het comité?

Het comité ziet erop toe dat het welzijn van de werknemers nooit van de agenda verdwijnt. Het doet dat onder meer door voorstellen en adviezen uit te brengen over bijvoorbeeld het algemeen welzijnsbeleid, het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan en over de keuze van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of de verfraaiing van de werkplaatsen. In sommige dossiers moet ook het akkoord van het comité gevraagd worden. 

Leid je werknemer op tot preventieadviseur niveau 3

IDEWE kan in je bedrijf een (deeltijdse) preventieadviseur detacheren. Contacteer je regionaal IDEWE-kantoor voor meer informatie.
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen