null Wat kan een vertrouwenspersoon voor u doen?

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u doen?

- Mentaal fit

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Niet alleen een luisterend oor, maar ook bemiddelen en een oplossing zoeken.

Wie geconfronteerd wordt met psychische en/of lichamelijke klachten door werkomstandigheden, kan rekenen op een vertrouwenspersoon. Die kan een luisterend oor bieden maar ook bemiddelen en een oplossing zoeken. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Als u voelt dat uw werk op uw gemoed weegt of u vreest uit te vallen vanwege aanhoudende stress, moet u daar echt iets aan doen. Problemen op het werk hebben immers niet alleen een impact op uw job, maar vertalen zich ook naar uw privésituatie.

U kan als werknemer een bijzondere procedure voor psychosociale risico's opstarten. Daarbij kan een vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPS) een belangrijk rol spelen.

Beroepsgeheim

Man-vrouw-gesprek-notities

Ga in eerste instantie langs bij de vertrouwenspersoon van uw eigen organisatie. Het voordeel daarvan is dat die de interne werking goed kent en snel bereikbaar is. De vertrouwenspersoon is bovendien gebonden aan beroepsgeheim, dus een gesprek bij de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk.

Een vertrouwenspersoon of PAPS biedt:

  • een luisterend oor en onderbouwd advies na een vertrouwelijk gesprek;
  • oriëntatie: een vertrouwenspersoon of PAPS bekijkt welke paden bewandeld kunnen worden - u blijft wel de eindverantwoordelijke en beslist welk pad u kiest.

Twee soorten interventies

Samen met de vertrouwenspersoon of de PAPS kan u verschillende mogelijkheden overlopen en beslissen of u eerst zelf iets onderneemt, of start met een interventie. Er zijn twee soorten interventies:

Informele interventie

De focus ligt hierop het vinden van een oplossing in een vertrouwelijk en discreet kader. U verkent met de vertrouwenspersoon of PAPS volgende pistes:

  • U wenst enkel een luisterend oor en advies. Het kan dan gaan om een of meerdere gesprekken met vertrouwenspersoon of PAPS.
  • U vraagt dat de vertrouwenspersoon of PAPS contact opneemt met iemand in de organisatie, die mee zou kunnen helpen om het probleem aan te pakken.
  • U vraagt dat de vertrouwenspersoon of PAPS een verzoeningsproces opstart.

 

Formele interventie

Enkel de PAPS kan een formeel verzoek in ontvangst nemen. De werkgever wordt hierbij schriftelijk op de hoogte gesteld van uw psychosociale belasting waarna een analyse van uw arbeidssituatie wordt gemaakt met de vraag om passende preventieve maatregelen te treffen.

Een formele interventie gebeurt meestal als u een informeel proces hebt doorlopen en niet tevreden bent over het resultaat. Toch leidt een informele interventie in het merendeel van de gevallen tot wederzijds begrip en een positieve uitkomst.

Voor meer informatie over psychosociale risico's kan u steeds terecht bij uw regionaal kantoor.

Als vertrouwenspersoon ondersteunt u het psychosociale welzijn van uw werknemers. Bekijk zeker ons aanbod aan erkende opleidingen die u de mogelijkheid geven om op elk moment stevig in uw schoenen te staan.