Terug Doelgericht naar een alomvattend agressiebeleid

Doelgericht naar een alomvattend agressiebeleid

- Wetgeving | Organisatieverandering | Agressie

Expert Ineke Van den Zegel

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Herbekijk ons webinar - ‘Hoe een agressiebeleid omzetten in de praktijk?’

In veel werkomgevingen worden werknemers geconfronteerd met agressief gedrag. De gevolgen, zowel voor de werknemers en het team als voor de organisatie, mogen niet worden onderschat. Daarom is het belangrijk dat organisaties werken aan een alomvattend agressiebeleid. Afgelopen week organiseerden we een webinar om toe te lichten hoe een organisatie dit best aanpakt.

Eén op de negen werknemers komt in aanraking met agressie op het werk en ervaart daardoor een lager psychosociaal welzijn. Dit uit zich onder andere in een lagere werktevredenheid, minder werkbevlogenheid, een lagere blijfintentie, een hoger burn-outrisico en een hoger werkgerelateerd verzuim. Op zijn beurt heeft dit dan weer impact op de ganse organisatie.

“Los van het feit dat werkgevers wettelijk verplicht zijn om een agressiebeleid op te stellen, is een gedragen aanpak een absolute meerwaarde voor zowel het slachtoffer, het team als de organisatie”, zegt preventieadviseur psychosociale aspecten Ineke Van den Zegel van IDEWE. “Door het duidelijk kaderen van agressie en hoe ermee om te gaan, is een organisatie beter voorbereid op voorvallen. Hierdoor verkleint het risico op agressie-incidenten en zijn de gevolgen minder ingrijpend. Het komt erop neer dat er zowel voor, tijdens als na agressie-incidenten inspanningen moeten geleverd worden om ervoor te zorgen dat er zich minder ziekteverzuim en arbeidsongevallen voordoen ten gevolge van dergelijke incidenten. Dit komt zowel de werknemers als het team en de organisatie ten goede.”

Het webinar ging dieper in op het 7-stappenplan om tot een agressiebeleid te komen. U kunt het webinar nog herbekijken: 

Het register van feiten door derden

Agressie op de werkvloer kan veroorzaakt worden door collega’s of leidinggevenden maar ook door derden; klanten, leveranciers, onderaannemers, patiënten, studenten, bezoekers, ... Voor agressie-incidenten tussen werknemers onderling zijn de interne procedures via de vertrouwenspersonen en de preventieadviseur psychosociale aspecten van kracht. Om de werkgever echter ook in staat te stellen gepast te reageren of te anticiperen op onrechtmatige gedragingen vanwege derden, is er een andere aanpak nodig. Eén van de middelen die de wet voorziet is ‘het register van feiten door derden’ aan de hand waarvan risico’s kunnen geïdentificeerd en geëvalueerd worden. Vervolgens kan de werkgever structurele preventiemaatregelen treffen. 
 

Maatwerk nodig

agressiebeleid idewe

Tijdens het webinar bleek dat niet altijd duidelijk is wanneer het register moet gebruikt worden. Zeker voor organisaties waarbij werknemers in contact komen met derden met een bepaalde medische of psychische achtergrond, is het gebruik van het register vaak nog geen automatisme. Soms is de normgrens van agressie daarvoor te vervaagd. Om beter te kunnen inspelen op agressie is het nochtans belangrijk om alle incidenten, ook de kleinere, te melden.

Deelnemers gaven aan dat een organisatie vaak zelf bepaalt wat agressie is en vanaf wanneer er melding kan gedaan worden in het register. Ook werd er opgemerkt dat werknemers zelf meer en meer agressie verdragen of normaal vinden.

Het zijn duidelijke aanwijzingen dat maatwerk nodig is om een duidelijke visie, definitie, analyse en aanpak voorop te kunnen stellen.  

IDEWE kan op verschillende manieren ondersteunen tijdens de uitbouw van een alomvattend agressiebeleid. Contacteer voor meer informatie uw regionaal IDEWE-kantoor.
 

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen