Terug Weet u wie uw arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten is?

Weet u wie uw arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten is?

- Digitale tools

SEED-Connect maakt de informatie meteen toegankelijk

Voortaan kan elke werknemer via seed-connect.be de informatie van zijn arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten opvragen. Het initiatief werd genomen door Co-Prev, de sectororganisatie van de externe diensten in België. “Werknemers hebben het recht om een afspraak te maken met deze vertrouwenspersonen maar weten zelden wie ze moeten contacteren”, zegt Marc Beurms financieel en ICT-directeur van IDEWE. “Voortaan is de info met de e-ID meteen beschikbaar.”

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB) zoals IDEWE werken binnen Co-Prev al een tiental jaar samen aan projecten rond gegevensuitwisseling. Vaak ging het over praktische schikkingen die het bijvoorbeeld mogelijk maakten dat de cijfers over arbeidsongevallen beschikbaar werden via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Tot het idee rijpte om de gegevens in de databestanden van de externe diensten te ontsluiten voor onder meer de werknemers zelf of voor belanghebbende derde-partijen zoals andere artsen, Fedris, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) of overheidsinstanties.

Informatie voor de werknemer

“Om te vermijden dat elke dienst een eigen applicatie zou ontwikkelen, besloot Co-Prev om een gemeenschappelijk platform te ontwikkelen”, aldus Marc Beurms, die de Dataforce-projectgroep binnen Co-Prev voorzit. “Dit platform kreeg de naam SEED-Connect.be mee, van Service Externe/Externe Dienst. Werknemers kunnen zich via de website seed-connect.be aanmelden met hun e-ID en komen dan met een paar klikken te weten wie de arbeidsarts en de preventieadviseur psychosociale aspecten is van de externe dienst waarbij hun werkgever is aangesloten. Ze zien meteen hoe ze hen kunnen contacteren voor een spontane consultatie. Eigenlijk moet de werkgever die informatie verstrekken maar in de praktijk durft dat al eens stroef te verlopen.”

Andere functionaliteiten

Het SEED-Connect platform maakt het ook mogelijk dat dossiers gemakkelijker overgedragen kunnen worden. “Dat is bijvoorbeeld nodig als een werkgever een overeenkomst sluit met een nieuwe EDPB of ook als een werknemer van werkgever verandert. Een arbeidsarts, die een werknemer dan voor het eerst ziet, zal zich meteen een goed beeld kunnen vormen van de professionele geschiedenis van de werknemer en zal kunnen oordelen of hij opnieuw moet onderzocht worden.”

“Nu alle databases van de externe diensten met elkaar verbonden zijn, opent het platform zich ook voor bevraging door bijvoorbeeld huisartsen, specialisten en adviserend artsen. Uiteraard zorgen strenge beveiligingsprocedures ervoor dat de persoonsgebonden gegevens enkel binnen de bepalingen van de wet en door bevoegde personen kunnen geraadpleegd worden.” 

 Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor voor meer informatie.

 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen