Terug Zorgtraject burn-out mikt op duurzaam herstel

Zorgtraject burn-out mikt op duurzaam herstel

- Stress en burn-out | Re-integratie

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Aanpakken van de werkomgeving is essentieel voor een succesvolle terugkeer

“Re-integratie op het werk van een burn-outpatiënt, zonder dat de werkgerelateerde oorzaken zijn onderzocht en opgelost, is gedoemd om te mislukken”, zegt directeur onderzoek Lode Godderis van IDEWE. Daarom is hij opgetogen dat het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, de Dienst uitkeringen van het Riziv en het Centrum Omgeving en Gezondheid van KU Leuven een zorgpad hebben uitgewerkt, waarin de aanpak van de oorzaken op het werk sneller op de radar komen.

Burn-out is een werkgerelateerde aandoening. Voor steeds meer mensen is het de oorzaak van een lange arbeidsongeschiktheid. “We zien vandaag dat de behandeling van de patiënt vooral individueel is”, aldus Lode Godderis, die als professor arbeidsgeneeskunde het zorgpad mee hielp ontwikkelen. “Vandaag wordt er vaak in een zeer laattijdig stadium over het werk en de terugkeer nagedacht, als er al sprake is dat de patiënt terug aan het werk kan gaan. Dat kan echter maanden duren. Daardoor is het vaak veel te laat om effectief nog iets te kunnen veranderen aan de oorzaak van de burn-outproblematiek.”

Snellere doorverwijzing, diagnose en behandeling

“We zijn er vanuit gegaan dat zowel de medische diagnose bij de patiënt als de diagnose van de werksituatie sneller kan gebeuren. Bij een uitval, waarvan vermoed word dat burn-out aan de basis ligt, krijgt de huisdokter de mogelijkheid om sneller door te verwijzen naar een psycholoog. Op die manier kan de behandeling sneller opgestart worden. Het is immers niet voldoende iemand thuis te laten om te rusten, we moeten de werknemer helpen tot rust te laten komen,”

“Daarnaast moeten we ook de problemen die aan de basis liggen aanpakken. Dat wil zeggen dat ook de situatie op het werk moet bekeken worden. Binnen de 2 maand na het begin van de arbeidsongeschiktheid starten we het onderzoek op naar wat aan de basis ligt van de burn-out. Er kan vervolgens nagedacht worden hoe dat probleem moet aangepakt worden om een succesvolle re-integratie te kunnen voorbereiden.”

Belangrijke taak voor arbeidsarts en externe dienst

Naar analogie met bestaande zorgtrajecten voor patiënten met suikerziekte en chronische nierinsufficiëntie werd een zorgpad uitgewerkt waardoor verschillende disciplines gecoördineerd kunnen samenwerken.

“We weten immers dat mensen met burn-out vaker en langer arbeidsongeschikt zijn dan anderen en dat er een grotere kans bestaat dat ze nooit meer zullen werken. Een betere informatie-uitwisseling tussen de verschillende hulpverleners moet ervoor zorgen dat de werknemer ondersteund wordt in zijn terugkeer en dat alle kansen benut worden.

Er is een belangrijke taak weggelegd voor de arbeidsarts en bij uitbreiding voor de externe dienst. Zij zijn uitstekend geplaatst om de arbeidssituatie in kaart te brengen en de re-integratie voor te bereiden of te ondersteunen. Dat is een cruciaal onderdeel voor een duurzaam herstel.”

In 2020 wordt het proefproject geëvalueerd en wordt beslist of het zorgpad ook wordt uitgerold.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen