Werkregime – vierdaagse werkweek en wisselend werkregime


Wat zegt de arbeidsdeal?

Qua werkregime focust de arbeidsdeal vooral op de vierdaagse werkweek, maar ook een wisselend weekregime en tijdig zicht op het dienstrooster zijn maatregelen die voor een betere balans tussen werk en privé moeten zorgen.

Deze maatregelen zijn nodig, want volgens onderzoek van Statbel ervaart één op drie van de 18- tot 64-jarigen moeilijkheden om werk en gezin te combineren. Dat heeft gevolgen op het niveau van de werknemer (meer werkstress, minder jobtevredenheid, slechtere gezondheid, …), de organisatie (meer ziekteverzuim, hoger verloop, …) en de maatschappij (hoge kosten van uitkeringen, belasting zorg, …).

Advies IDEWE

Stem de maatregelen in de mate van het mogelijke af op de noden van individuele werknemers. Kun je alleen collectieve maatregelen nemen? Probeer dan rekening te houden met de meest kwetsbare profielen binnen je organisatie. Weet ook dat de vierdaagse werkweek een tweesnijdend zwaard is. Het kan een betere balans tussen werk en privé opleveren, maar ook een slechtere balans, want met langere werkdagen wordt het nog moeilijker om bijvoorbeeld kinderen op tijd van school te halen. Omdat de vier werkdagen ook langer worden, kan dit ook extra recuperatietijd vergen.

Lees hier verdere duiding met de voordelen en valkuilen van de vierdaagse werkweek: https://www.idewe.be/-/vierdagenwerkweek.

Waar helpt IDEWE je bij?

Om een succes te maken van het nieuwe werkregime, komt het er op aan om een nieuwe harmonie te vinden tussen het persoonlijk welbevinden van de werknemers en het welbevinden van de werknemers binnen het team en de organisatie. De meest efficiënte manier om die te bereiken is door goede afspraken te maken via een dialoog. Sta vooraf stil bij de impact op de werking en bereid antwoorden voor op te verwachten vragen van het personeel. Ook je medewerkers moeten goed stilstaan bij de mogelijke impact die de langere dagen en wisselende regime hebben op hun welzijn.

Ga aan de slag met onze onze handige checklist en gespreksleidraad over de vierdaagse werkweek of het wisselend weekregime:

 Download de checklist
 Download de gespreksleidraad

Daarnaast kun je ook op verdere ondersteuning rekenen voor je risicoanalyse psychosociale aspecten.

TIP! IDEWE-klanten downloaden de brochure “Stap voor stap naar een psychosociaal welzijnsbeleid” in hun My IDEWE klantenzone.