Welzijn en preventie in de zorgsector

De zorgsector wordt geconfronteerd met heel wat preventie- en welzijnsuitdagingen:

oude vrouw rolstoel
  • fysieke belasting – Tillen van patiënten en urenlang staan: dat leidt vaak tot ergonomische klachten.
  • psychosociale belasting – Hoge werkdruk en onregelmatige uren werken stress, burn-out en ontevredenheid in de hand.
  • morele stress – Kunnen zorggevers niet de zorgkwaliteit bieden waarin ze geloven – bijvoorbeeld door onderbemanning? Dan verstoort dat hun werkbeleving.
  • langere loopbaan – Ondanks de grote mentale en fysieke werklast moeten ook zorggevers langer aan de slag blijven.
  • veranderingen – Schaalvergroting (denk aan fusies van ziekenhuizen), commercialisering en e-health zetten zekerheden op losse schroeven.

Hoe garandeert u in al die gevallen toch het welzijn, en – bijgevolg – de zorgkwaliteit waarvoor uw organisatie bekend is?

Dienstverlening afgestemd op uw noden

vrouw kind handen

Onze preventieadviseurs houden proactief de vinger aan de pols in de zorgsector. Ze bespreken nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen met zowel werkgevers, werknemers als sectorfederaties.

Met die kennis stellen we een aanbod samen dat uw zorginstelling als gegoten zit. Zo ontwikkelden we een slim preventie aanbod:

  • zorg vanuit zelfzorg – Wie zichzelf verzorgt, kan voor anderen zorgen. Daarom bieden we zorggevers onder meer gezondheidspromotie via het Fit4Work-traject en helpen we hun mentale welzijn te verbeteren via workshops en innovatieve tools zoals StressBalancer.
  • ergonomisch werken - Via ons onlinelesprogramma Ergotool delen we onze kennis rond ergonomisch werken in de zorg op een interactieve manier. Zo beperkt u overbelastingsletsels bij uw werknemers, verlaagt u het ziekteverzuim, en verbetert u de dienstverlening naar zorgbehoevenden.
  • verstandig bouwen en duurzaam renoveren – We begeleiden u met veiligheidscoördinatie tijdens werkzaamheden, werken mee aan brandveiligheid en dragen bij tot optimaal zorgcomfort.
  • milieubewust aankoopbeleid en afvalbeheer – We ondersteunen u om een gezonde, verantwoordelijke werkomgeving uit te bouwen, met minieme voetafdruk.

De grote sterkte van onze dienstverlening voor de zorgsector? De brede maatschappelijke focus, met preventiemaatregelen die telkens drie partijen ten goede komen: u als werkgever, uw zorggevers en de zorgvragers.

Zorgoplossingen in 360°-modus

 Aan de slag met de juiste kennis en tools? Ontdek enkele producten uit onze 360°-benadering.

Leg ons uw uitdagingen voor

Hebt u een vraag bij ons aanbod voor slimme preventie? Of wilt u een concrete uitdaging of een project bespreken met een expert?

Neem contact met ons op

Krijg nieuws uit de zorgsector als eerste

Met juiste, actuele kennis speelt u proactief in op nieuwe ontwikkelingen. Onze experts delen graag met u recente wetenschappelijke inzichten, inspirerende cases en feilloos advies. Zo garandeert u het welzijn van uw zorggevers én -vragers nog vlotter.  Met juiste, actuele kennis speelt u proactief in op nieuwe ontwikkelingen. Onze experts delen graag met u recente wetenschappelijke inzichten, inspirerende cases en feilloos advies. Zo garandeert u het welzijn van uw zorggevers én -vragers nog vlotter.