Terug “Een holistische en geïntegreerde kijk op duurzame inzetbaarheid”

“Een holistische en geïntegreerde kijk op duurzame inzetbaarheid”

- Gezonde werknemers

Expert Patrik Daems

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

100 jaar werken aan veiligheid en gezondheid op het werk

De International Labour Organization, de VN-organisatie die de sociale dialoog wereldwijd wil stimuleren, viert dit jaar haar eeuwfeest. De Internationale Wereldveiligheidsdag van 28 april staat dan ook in het teken van 100 jaar inspanningen om de veiligheid en de gezondheid op het werk te bevorderen. Directeur Risicobeheersing Patrik Daems van IDEWE kijkt naar de toekomst waar duurzame inzetbaarheid het sleutelwoord zal zijn.

Het streven naar meer efficiëntie heeft organisaties er de voorbije decennia toe aangezet om nieuwe technologieën in te zetten om te besparen op de loonkosten. Vandaag wordt er in Europa rekening mee gehouden dat 35% van de jobs bestaat uit taken die vatbaar zijn voor automatisering.

Slim samenwerken met technologie

“Dankzij slimme technologische innovaties zijn we in staat om eentonige en zware arbeid over te laten aan machines”, zegt Patrik Daems.

“Machines en robots worden immers nooit moe. Ze missen echter de flexibiliteit en de creativiteit die mensen wel hebben en die in een moderne economie voor meerwaarde kunnen zorgen. Dit is dus geen verhaal van mensen vervangen door machines maar van slim samenwerken.

Denk in dat verband bijvoorbeeld aan de exoskeletten die vandaag op de werkvloer verschijnen en die het menselijk lichaam ondersteunen bij de fysieke inspanningen.”

Investeren in welzijn en gezondheid

Terwijl de levensverwachting stijgt, merken we dat het langdurig ziekteverzuim, net als het aandeel psychosociale aandoeningen, fors toeneemt. Heel wat werknemers krijgen het gevoel dat ze geen vat meer hebben op hun werk of onvoldoende gewaardeerd worden. En dat uitgerekend op een ogenblik dat we beseffen dat we langer arbeidsactief moeten blijven om de kostprijs van de vergrijzing te kunnen dragen.

“De impact van de babyboomgeneratie die rond deze tijd de arbeidsmarkt verlaat, zorgt voor een tekort aan arbeidskrachten, waardoor organisaties verwikkeld geraken in een war for talent. Werk maken van employer branding om duidelijk te maken waarmee u als werkgever voor uw werknemers het verschil maakt, is daarom een uitstekend idee.”

“Het belang dat u hecht aan welzijn en gezondheid op het werk bijvoorbeeld. Dat is niet alleen een manier om de goesting en het werkvermogen van uw bestaande werknemers op peil te houden maar is ook een kans om op een positieve manier op te vallen bij nieuwkomers op de arbeidsmarkt. De fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers is niet louter hun individuele verantwoordelijkheid. Gezonde werknemers zijn gemotiveerder en weerbaarder en ze zijn bijgevolg ook minder ziek. Elke organisatie heeft er dus belang bij om in gezondheidspromotie te investeren.”

Een loopbaan lang werkbaar werk

“Wachten tot iemand 45-plus is om werk werkbaar te maken, is niet de juiste aanpak. We zijn ervan overtuigd dat gedurende de volledige loopbaan inspanningen moeten geleverd worden, te beginnen bij de aanwerving. Door eerder op competenties te focussen dan op diploma’s en op die manier verborgen potentieel te activeren. Maar ook investeren in permanente vorming, on the job leren en alternatieve vormen van opleidingen om werknemers gedurende hun volledige loopbaan beter te maken. Ze wapenen hen bijvoorbeeld tegen het ongeziene tempo waaraan technologie evolueert.”

“Werknemers langer met goesting aan het werk houden, kan alleen vanuit een holistische en geïntegreerde benadering van duurzame inzetbaarheid. Daarbij moeten we het werkvermogen van de werknemer op elk ogenblik van zijn loopbaan optimaliseren door te investeren in zijn leefstijl, zijn gezondheid, zijn competenties en talenten maar ook in maatregelen om zijn werkplek aan zijn noden aan te passen.”

Wenst u uw uitdagingen voor te leggen aan onze experten? Neem dan contact op met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen