Terug 1 op 100 werknemers ervaart wekelijks OSGW

1 op 100 werknemers ervaart wekelijks OSGW

- Mentaal fit | Cijferinzichten | Grensoverschrijdend gedrag

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Uit IDEWE onderzoek bij meer dan 40.000 werknemers blijkt dat 1 op de 100 wekelijks ongewenst seksueel gedrag (OSGW) ervaren.

Bent u als werkgever voorbereid om uw werknemers en uw organisatie hiertegen te beschermen? De werknemers werden in 2016 en 2017 bevraagd over OSGW aan de hand van het optreden van verschillende ongewenste gedragingen. Er werd vaakst melding gemaakt van 'lonken of iemand uitkleden met de ogen' (6,7%), gevolgd door 'seksuele benadering via gebaren, uitspraken, e-mail, sms, ...' (3,2%) en 'seksueel getinte aanrakingen' (2,2%)

Meer vrouwelijke dan mannelijke slachtoffers

Vrouwelijke werknemers (9,2%) krijgen vaker te maken met OSGW dan hun mannelijke collega's (6,2%). Werknemers jonger dan 45 jaar ervaren bovendien vaker OSGW dan 45-plussers; 9,2% tegenover 7,2%.

Plegers binnen en buiten de organisatie

In 48% van de gevallen gaat het over collega's op het werk (48%). 43% geeft aan dat het gaat over externen zoals leveranciers, onderaannemers en klanten. 9% van de slachtoffers ervaart OSGW door mensen van zowel binnen als buiten de organisatie.

Negatieve gevolgen voor het werk

OSGW heeft belangrijke negatieve gevolgen op het welbevinden van werknemers. Uit onze bevraging komt aan het licht dat slachtoffers lager scoren op arbeidstevredenheid. Ze zijn minder bevlogen dan hun collega's die geen OSGW ondervinden en zijn minder geneigd om bij hun werkgever aan de slag te blijven. Ze hebben bovendien vaker last van stress en lopen een hoger risico op burn-out, waardoor ze ook vaker afwezig zijn.

Ongewenst seksueel gedrag en andere psychosociale risico's zijn een belangrijke graadmeter voor het welzijn van werknemers. Een organisatie die rond dit thema een beleid uitwerkt, zal daar snel de vruchten van dragen. Het is een uitgelezen manier om duidelijk te maken welk gedrag u als werkgever wenst of niet wenst.

De rol van vertrouwenspersoon of preventieadviseur

De preventieadviseur of vertrouwenspersoon is een onmisbare sleutelfiguur zodra een organisatie te maken krijgt met OSGW. Bij beiden kunnen werknemers in alle vertrouwen terecht voor een gesprek. Ze kunnen slachtoffers ondersteunen in het bespreekbaar maken van grenzen, de betrokken partij aanspreken om ongewenst gedrag te doen stoppen of tussenkomen bij een leidinggevende. Dit is een eerste belangrijke stap die al veel kan betekenen. Van de 1.965 dossiers in 2016 ­- waarvan er 39 te maken hadden met OSGW - werd 94% informeel behandeld.

Als het gedrag niet stopt of van zodanige aard is dat er door middel van een informele interventie onvoldoende verbetering kan worden verwacht , kan de werknemer ook voor een formele interventie bij de preventieadviseur kiezen. De preventieadviseur heeft weliswaar enkel een welzijnsopdracht en geen strafrechtelijke. Na een analyse van de aard en de ernst van het probleem bezorgt hij een formeel advies aan de werkgever. Het is aan hem om vervolgens de nodige maatregelen te nemen.

Een respectvol klimaat creëren

Hoewel standaardoplossingen niet voorhanden zijn, kan Groep IDEWE u ondersteunen om een doordachte en door waarden gedreven context te creëren. Een doorlichting en het opnieuw bekendmaken van uw deontologische code, beginselverklaring of de procedures in uw arbeidsreglement vormen daarbij de eerste stap.

Neem contact op met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen