Terug 10 tips om de voedselveiligheid in uw bedrijf correct toe te passen

10 tips om de voedselveiligheid in uw bedrijf correct toe te passen

- Biologische agentia | Chemische agentia | Arbeidshygiëne

Persoonlijke hygiëne in het algemeen, is al de helft van het werk

Door de COVID-19-pandemie veranderen de veiligheids- en hygiëneregels voortdurend. We zetten daarom 10 gouden tips op een rij om na een lange sluiting opnieuw te voldoen aan de voedselveiligheidseisen.

Handen wassen met water en zeep, persoonlijke hygiëne in het algemeen, is de helft van het werk.

1. Persoonlijke hygiëne

Handen wassen met water en zeep, persoonlijke hygiëne in het algemeen, is de helft van het werk. Ook na de coronapandemie blijft een goede persoonlijke hygiëne belangrijk bij het bereiden van voeding. Let op bij het gebruik van alcoholgel. Behalve een bijkomend brandrisico bij gebruik van een gasvuur, barbecue of tijdens het roken, kan alcoholgel ook een chemische besmetting veroorzaken als het in contact komt met onverpakte voeding.

2. Handschoenen

Handschoenen en mondmaskers zijn sinds de coronapandemie goed ingeburgerd in ons dagelijks leven. Handschoenen dragen is in de voedingssector echter geen preventiemaatregel om corona-overdracht tegen te gaan. Integendeel, ze geven vaak een vals gevoel van veiligheid. Handen kan u wassen, handschoenen niet. Draag daarom enkel handschoenen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij het verwerken van rauwe voeding die niet meer verhit wordt of bij werken met sterk geurende voeding. 

3. Temperatuur

Temperatuurbeheersing is één van de belangrijkste punten om rauwe en bereide voeding veilig te houden. Als de temperatuur niet onder controle blijft, kunnen micro-organismen zoals bacteriën, zich volop vermenigvuldigen in de voeding. Denk er daarom aan om de temperatuur goed op te volgen, ook bij transport en leveringen.

4. Reinigen en ontsmetten

De afgelopen maanden werden er veel meer ontsmettingsmiddelen gebruikt dan in normale omstandigheden. Reinigen met water en zeep heeft echter nog steeds de voorkeur. Reinig alle contactoppervlakken in uw bedrijf meermaals per dag (bv. deurklinken, betaalterminal …). Maak tafels en stoelen grondig schoon na elke klant. Ook glazen, tassen, servies en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met water en zeep. Reinig voor het ontsmetten eerst met een reinigingsmiddel. Gebruik alleen ontsmettingsmiddelen die geschikt zijn om te gebruiken bij voeding en informeer u over de manier waarop het product correct gebruikt moet worden. Vul het hygiëneplan aan met de plaatsen die door de corona-epidemie extra gereinigd moeten worden.

5. Opslag van voeding

Om vervallen producten te vermijden, is het nodig om op regelmatige basis een stockcontrole uit voeren en de vervaldata van de producten te controleren. Werk volgens het FEFO-principe (first expired, first out), zodat bijna vervallen producten tijdig opgemerkt worden. Producten waarvan de uiterste verbruiksdatum (TGT -  te gebruiken tot) overschreden is, moeten worden verwijderd.

6. Ongediertebestrijding

Ga na of ongedierte tijdens de sluiting of beperkte activiteiten er niet van geprofiteerd heeft om in uw bedrijf binnen te dringen. Herstart de opvolging van uw preventief ongediertebestrijdingsplan zodat uw onderneming/zaak ongediertevrij kan starten.

7. Water

Gedurende de sluiting bleven veel waterkranen dichtgedraaid. Leidingwater is drinkbaar water van een goede kwaliteit. Het is echter van belang om het stilstaand water in de leidingen te verwijderen. Laat het water daarom gedurende enkele minuten stromen.  Zorg voor een controle van de toestellen zoals boiler, waterontharder …

8. Allergenen

Meer en meer mensen zijn allergisch aan een bepaald voedingsmiddel. Vandaar dat u moet kunnen meedelen welke allergenen uw voedingsmiddelen bevatten. Bij onverpakte voedingsmiddelen mag dit ook mondeling meegedeeld worden aan de klant. Bij Groep IDEWE hebben we een affiche ter beschikking om uw klanten op de hoogte te brengen.

Vraag deze aan via het regionaal IDEWE-kantoor.

 

9. Opleiding

Iedereen die met voeding werkt, moet goed op de hoogte zijn van alle regels en procedures die van toepassing zijn. Een juiste kennis over de goede hygiënepraktijken, zoals ook vermeld in KB levensmiddelenhygiëne, is een vereiste. Bij Groep IDEWE organiseren wij op regelmatige basis opleidingen rond het thema ‘levensmiddelenhygiëne’. Ga eens kijken op onze website.

10. Ondersteuning

Er zijn heel wat regels van toepassing, waardoor het soms moeilijk is om van alles op de hoogte te zijn en te blijven. Ons expertenteam staat klaar om uw vragen over voedselveiligheid te beantwoorden.

Aarzel niet om ons te contacteren via haccp@idewe.be.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen