Terug Wat met de continuïteit in uw bedrijf als het onmogelijke gebeurt?

Wat met de continuïteit in uw bedrijf als het onmogelijke gebeurt?

- Risicoanalyse

Expert Frank Weckx

Segmentmanager Industrie en Reiniging

IDEWE helpt u een bedrijfscontinuïteitsplan opstellen

De coronapandemie heeft geleerd dat veel bedrijfsprocessen hinder ondervinden of stilvallen door de continuïteitsproblemen van leveranciers, waarna een kettingreactie ontstaat die nadelig kan zijn voor een hele economie. Groep IDEWE heeft een methodiek uitgewerkt om een bedrijfscontinuïteitsplan op te maken dat uw bedrijf in de toekomst weerbaarder maakt tegen ingrijpende gebeurtenissen en calamiteiten.

Ondernemen is risico’s nemen, luidt het klassiek adagium. Heel wat van deze risico’s zijn bekend en berekend, waardoor u ze als ondernemer meteen ook goed in kaart kan brengen en maatregelen kan nemen om de kans te verkleinen dat ze zich voordoen of om de gevolgschade te beperken. Deze scenario’s zijn de basis voor actie- en noodplannen, die deel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering. Maar wat als risico’s, die u als ondernemer helemaal niet kon inschatten of kon zien aankomen, de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen? 

Kritische processen waarborgen

continuïteit garanderen

“Nadenken over het moment dat hopelijk nooit komt, is de start van de opmaak van een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP)”, zegt teamverantwoordelijke Veilige Bedrijfscultuur Frank Weckx. “Het BCP moet er zorg voor dragen dat de organisatie, of minstens de geselecteerde kritische processen, zo snel mogelijk weer functioneren om de verderzetting van de productie of dienstverlening te kunnen verzekeren. Het heeft dus niet als doel om calamiteiten te voorkomen, te bestrijden of de directe schade te beperken als er iets ergs gebeurt. Het is een actieplan om, zodra zich een ramp voordoet, snel de juiste beslissingen te nemen om een bedrijf overeind te houden en te vermijden dat het verloren gaat of dat concurrenten de business overnemen.”

“De huidige coronacrisis heeft ons op dit vlak met de neus op de feiten gedrukt. Door de pandemie was het voor veel bedrijven niet meer mogelijk op de vertrouwde, routineuze manier de activiteiten verder te zetten. Er moest halsoverkop geschakeld worden naar alternatieven, als die er al waren. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat straks, als de coronacrisis achter de rug is, bedrijven meer garanties zullen vragen om zich ervan te verzekeren dat hun dienstverleners aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen. Een bedrijfscontinuïteitsplan of businesscontinuity managementsysteem (BCMS) kan dan doorslaggevend zijn.”

IDEWE-methodiek

bcp

Groep IDEWE heeft, op basis van de kennis die onze experten hebben opgedaan tijdens het opmaken van noodplannen en risicoanalyses, een methodiek uitgewerkt voor de opmaak van dergelijk BCP. 

“In de opstartfase inventariseren we samen met u welke bedrijfsprocessen als kritisch beschouwd moeten worden en wie de stakeholders zijn. Nagaan in welke mate deze processen afhankelijk zijn van materialen of diensten, maakt daar onderdeel van uit. Daarnaast evalueren we nauwgezet de mogelijke scenario’s die een impact kunnen hebben op de kritische bedrijfsprocessen. Alles wordt minutieus beschreven, zodat we een gedetailleerd overzicht krijgen van de maatregelen die al operationeel zijn en de hiaten waar verder aan gewerkt moet worden. Al het werk komt samen in één overzichtelijk dossier dat u in staat stelt om alle betrokken partijen te informeren, te trainen en periodiek te evalueren.”

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met onze experten voor meer informatie.  

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen