Terug IDEWE-taakgroep stelt richtlijnen op voor een veilige laadinfrastructuur

IDEWE-taakgroep stelt richtlijnen op voor een veilige laadinfrastructuur

- Risicoanalyse | Fysische agentia | Infrastructuur | Milieu | Brandveiligheid | Machineveiligheid

Expert Floris Van Gramberen

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

Vraag naar advies en risicoanalyses groeit bij gebrek aan specifieke wetgeving omtrent laadpalen voor elektrische en hybride voertuigen

IDEWE heeft op basis van de bestaande wetgeving en good practices richtlijnen opgesteld voor de plaatsing van laadpalen voor elektrische en hybride voertuigen. “Het stelt onze experts in staat om onderbouwd advies te geven bij de aankoop, de plaatsing en de ingebruikname”, zegt Floris Van Gramberen. “Voor bestaande installaties voeren we een screening en een specifieke risicoanalyse uit, die resulteren in gedetailleerd verslag en optimalisatiemogelijkheden.”

Steeds meer werknemers en klanten verwachten dat ze hun elektrische of hybride wagens kunnen opladen terwijl ze geparkeerd staan op de bedrijfsparking of in ondergrondse garages. Steeds meer bedrijven moeten daarnaast ook zelf een elektrisch wagenpark stallen en voeden. De vraag naar elektrische laadinfrastructuur neemt bijgevolg navenant toe. 

Risico’s

“Uiteraard is dit een goede evolutie op weg naar een koolstofarme toekomst maar tegelijk groeit ook de twijfel over de risico’s die eraan verbonden zijn”, zegt preventieadviseur Floris Van Gramberen van IDEWE. “Bij gebrek aan voldoende specifieke wetgeving hebben bedrijven weinig houvast. Geparkeerde elektrische of hybride voertuigen brengen op zich niet meer brandrisico’s mee dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Tijdens het laden is het risico op brand echter iets groter. Batterijen kunnen kortsluiten, elkaar aansteken en exploderen. Behalve dat het voertuig moeilijk te blussen valt kunnen bij brand ook giftige dampen vrijkomen.”

Multidisciplinaire benadering

laadpaal

De taakgroep ging op zoek naar goede praktijken en naar regelgeving en wettelijke bepalingen die in de verschillende gewesten van toepassing kunnen zijn. Het resultaat is een lijvig multidisciplinair adviesdocument dat systematisch wordt aangepast naarmate wetgeving en voortschrijdend inzicht evolueren.

“Behalve aandacht voor de arbeidsveiligheid, de brandveiligheid en de veiligheid van elektrische installaties, hebben we ook de implicaties op het milieu en energiebehoefte bekeken”, zegt Floris Vangramberen. “Het document is daardoor voor onze experten een ideale vertrekbasis om advies te geven voorafgaand aan de aankoop van dergelijke installatie. In dat geval kunnen we de risico’s veel beter beheersen door samen met de opdrachtgever de ideale locatie uit te zoeken om de palen te installeren. Vaak zien we echter dat de palen al geïnstalleerd werden zonder rekening te houden met bepaalde risico’s en kunnen we enkel nog reactief advies geven om de brandbeveiliging, aanrijdingsbeveiliging en signalisatie te verbeteren.”

Screening en risicoanalyse

Bedrijven zijn verplicht om periodiek risicoanalyses uit te voeren rond brandveiligheid, de veiligheid van elektrische installaties en op het niveau van hun locaties. 

“Naar aanleiding van de installatie van laadpalen zullen deze risicoanalyses aangepast moeten worden. De specifieke risicoanalyse die we op basis van ons adviesdocument hebben opgesteld is hiervoor een uitstekende leidraad. Samen met de risicoanalyse ontvangt de aanvrager een gedetailleerde screening van de situatie en een uitgebreid verslag met optimalisatiemogelijkheden.” 

Oplaadstations voor elektrische tweewielers

Niet alleen de elektrisch aangedreven auto’s worden populairder, ook het aantal tweewielers op de parking stijgt. “Ook aan het stallen en opladen van elektrische fietsen, pedelecs, e-steps en hooverboards zijn risico’s verbonden. Vaak zien we vandaag dat eigenaars de batterij verwijderen om die vervolgens op kantoor te kunnen opladen, waardoor de risico’s oncontroleerbaar worden. We hebben daarom ook een reeks richtlijnen en best practices opgesteld die de veiligheid daarvan moet verhogen.” 

Contacteer onze experten voor advies voorafgaand aan de aankoop of om een screening en/of risicoanalyse uit te voeren van uw bestaande installatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen