Terug Epidemiebarometer voortaan verankerd in de Codex

Epidemiebarometer voortaan verankerd in de Codex

- Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Risicoanalyse

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

IDEWE helpt u bij het concretiseren van de preventiemaatregelen uit de Generieke Gids

Op maandag 7 maart 2022 werd een artikel aan de Codex over het Welzijn op het werk toegevoegd. Voortaan treedt bij de afkondiging van een epidemie of pandemie ook in bedrijven een barometer in werking. De werkgever neemt dan bijzondere preventiemaatregelen die aangepast zijn aan de fase van de epidemie, de concrete arbeidsomstandigheden en de werkcontext.

Sinds mei 2020 is de generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ voor werkgevers een belangrijk instrument geweest om virusverspreiding te bestrijden en ervoor te zorgen dat werknemers zo veilig en gezond mogelijk kunnen blijven werken. Om deze bijzondere preventiemaatregelen te verankeren en paraat te zijn voor volgende golven van het coronavirus of andere epidemieën werd de verplichting tot het nemen van bijzondere preventiemaatregelen tijdens een epidemie of pandemie in de Codex vastgelegd. Het KB daarover verscheen op 10 maart 2022 in het Staatsblad.

Fris in het geheugen

pandemie stop

“Toen de coronapandemie uitbrak hebben we met vallen en opstaan geleerd welke maatregelen effectief waren om dit virus te bestrijden”, zegt directeur Medische Preventie Hilde Vanacker van IDEWE. “Preventiemaatregelen zoals mondmaskers en handalcohol waren in het begin van de pandemie ook niet voldoende beschikbaar. Omdat mensen veel tijd doorbrengen op het werk is snel duidelijk geworden dat dit een belangrijke plek was om een dam op te werpen tegen een verdere verspreiding. Nu de maatregelen om ons te beschermen nog fris in het geheugen zitten, heeft de wetgever terecht geoordeeld dat de bijzondere maatregelen bij een epidemie dus best in de Codex konden opgenomen worden. Het zou jammer zijn mochten we bij een volgende gezondheidscrisis het warm water opnieuw moeten uitvinden.”

“Elk bedrijf zal de maatregelen uit de vernieuwde generieke gids concreet moeten uitwerken, op maat van hun activiteiten, arbeidsomstandigheden en -organisatie. Op die manier krijgen werkgevers de kans om zich goed voor te bereiden op een nieuwe gezondheidscrisis, in de hoop dat de gevolgen nooit meer zo ingrijpend zullen zijn.”

Groen, oranje, rood

maatregelen

Bij het afkondigen van een epidemie treedt voortaan ook in bedrijven een barometer in werking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie fases.

De groene waakzaamheidsfase treedt automatisch in werking bij de afkondiging van de epidemie of pandemie. Ze duurt tot twee maanden na het afkondigen van de gezondheidscrisis. Tijdens de oranje interventiefase worden maatregelen genomen om uitbraken en clusters te beheersen. De rode of kritische fase vergt maatregelen om een lockdown van het bedrijf te voorkomen. 

Op drie niveaus kan beslist worden om op te schalen of te versoepelen.

  1. Op niveau van de onderneming, na advies van de arbeidsarts
  2. Op niveau van de sector, in het bevoegd paritair comité
  3. Lokaal of regionaal, door de bevoegde overheid

De bijzondere maatregelen die bij elke fase moeten toegepast worden staan beschreven in de nieuwe versie van de generieke gids die op 7 maart 2022 in werking is getreden.

Concretiseren op basis van de risicoanalyse

Veel van de bijzondere maatregelen zijn ons intussen bekend. Maar omdat elk bedrijf anders is moeten de voorgeschreven maatregelen ook geconcretiseerd worden op bedrijfsniveau. IDEWE kan die oefening samen met u maken. 

Lees meer over de manier waarop we u kunnen ondersteunen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen