Terug Klantengetuigenis Apojo

Apojo | www.apojo.be
Aantal werknemers: 280 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1978

Klantengetuigenis Apojo

Iedereen heeft recht op een goed leven. Dat is de filosofie van de vzw Apojo. Ze biedt ondersteuning aan zo’n vierhonderd volwassen personen met een handicap – binnen de voorziening of in hun eigen woning. Zodat die hun eigen keuzes maken en hun eigen leven uitbouwen. Voor directeur Walter Verheyden is het welbevinden van zijn klanten direct verbonden met dat van zijn personeel: “Zit je zelf slecht in je vel? Dan kun je ook geen andere mensen helpen. Daarom voeren we een beleid dat de fysieke en psychische draagkracht van onze medewerkers vergroot. En daarvoor vinden we al bijna dertig jaar IDEWE aan onze zijde.”

FYSIEK EN PSYCHISCH ZWAAR

Apojo

Het personeel van Apojo bestaat voor 80 procent uit zorgondersteunende medewerkers. Dat zij heel wat arbeidsrisico’s torsen, is in deze sector geen geheim. Walter: “Ze moeten voortdurend waakzaam zijn voor besmetting door biologische agentia of fysieke agressie van patiënten. En het vele tillen dreigt vroeg of laat rugklachten te veroorzaken. Dat laatste geldt trouwens ook voor onze logistieke medewerkers die poetsen, werken in de wasserij of technische ondersteuning leveren. Terwijl onze administratieve beeldschermwerkers dan weer moeten opletten voor typische klachten die het gevolg zijn van sedentarisme.”

Ook de psychosociale belasting is niet te onderschatten. “De werkdruk wordt almaar groter”, vertelt Walter. “Bovendien komen onze medewerkers in contact met een brede waaier van persoonlijke problemen. En niet iedereen verwerkt dat even vlot.”

WEDERZIJDS VERTROUWEN

Apojo-sporters

Dat vraagt om een breed en divers preventiebeleid. Eén dat om te beginnen kort op de bal speelt: “We hebben al jaren dezelfde IDEWE-arbeidsarts. Zij doet niet alleen de klassieke tweejaarlijkse medische onderzoeken, maar is ook voortdurend beschikbaar voor vragen. We merken dat onze medewerkers geen enkele schroom hebben om met haar contact op te nemen – alsof ze deel uitmaakt van onze organisatie.”

Dat wederzijdse vertrouwen is essentieel voor een doeltreffend preventiebeleid. “IDEWE biedt ons veel meer dan een droge dienstverlening, ze denken actief met ons mee. De arbeidsarts schuift ook aan bij de vergaderingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. We profiteren daardoor van haar professionele inzichten, bijvoorbeeld over het nieuwe KB rond de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.” Ook de externe vertrouwenspersoon van IDEWE is een bekend gezicht bij Apojo. Zij staat voortdurend in contact met de vier interne vertrouwenspersonen. Maar medewerkers kunnen ook rechtstreeks bij haar terecht.

En twee keer per jaar komt IDEWE op bezoek voor een vorming, bijvoorbeeld over ergonomisch werken.

INHOUDELIJK STERK

Die vertrouwdheid van IDEWE met Apojo is een belangrijke troef bij de uitwerking van bijkomende initiatieven. Want om de veiligheid en het welzijn van zijn personeel te garanderen, gaat Apojo heel wat verder dan wat wettelijk verplicht is. Walter: “Een doeltreffend preventiebeleid kan niet zonder een helder zicht op de situatie op de werkvloer. Daarom meten we om de twee jaar een specifiek risico in onze organisatie. Dit jaar doen we dat bijvoorbeeld met de psychosociale barometer. Op basis daarvan ontwikkelen we gericht nieuwe acties.”

De brede expertise van IDEWE is daarbij van groot belang: “Inhoudelijk staan ze daar heel sterk in hun schoenen. Ze spelen in op nieuwe situaties en komen met creatieve oplossingen. Onze medewerkers krijgen de ondersteuning die ze verdienen, zodat zij zich op hun beurt 100 procent kunnen inzetten voor onze klanten.”