Terug Nieuwjaarsboodschap Lode Godderis - CEO IDEWE

Nieuwjaarsboodschap Lode Godderis - CEO IDEWE

- IDEWE

Een blik op 2023

Een nieuw jaar, een nieuw begin. We kunnen er niet omheen dat corona, de energiecrisis en inflatie onze veerkracht de voorbije jaren stevig op de proef hebben gesteld. Maar toch ziet onze CEO Lode Godderis, vanuit het optimisme dat heel IDEWE kenmerkt, de toekomst met vertrouwen tegemoet. 2023 wordt alweer een jaar van uitdagingen én opportuniteiten. In zijn nieuwjaarsboodschap brengt hij een warm pleidooi voor positivisme, gebouwd op geven om mensen, personalisatie, communicatie, eigenaarschap en sensibilisering.

Nieuwjaarsbrief

Beste klanten, beste collega’s, beste partners en iedereen die IDEWE een warm hart toedraagt,

Wie mij kent, en wie IDEWE kent, weet dat we niet bang zijn om uitdagingen te benoemen. En zeker vandaag zijn die op vlak van werknemerswelzijn in ons land niet min. De stevige ziekteverzuimcijfers bijvoorbeeld, en het feit dat we uitgevallen werknemers o zo moeilijk gere-integreerd krijgen. Bovendien zitten een aantal externe omstandigheden niet mee. De coronacrisis had onze veerkracht al zwaar op de proef gesteld, en toen deden de energiecrisis en inflatie er een schepje bovenop. In combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt groeit het belang van retentie, en dus van goede preventie, met de dag.

Maar tot daar de uitdagingen. Want wat ons bij IDEWE nog meer kenmerkt, is positivisme. Uitdagingen aangaan. Ze oplossen. En ze waar mogelijk zelfs ombuigen naar opportuniteiten. Want dat kan, de voorbeelden zijn er.

Neem nu grensoverschrijdend gedrag: de feiten op zich zijn uiteraard enorm betreurenswaardig, maar dat er de voorbije jaren zoveel naar buiten zijn gekomen, is net een heel goede evolutie. Het bewijst immers dat het taboe afbrokkelt. Steeds meer mensen staan daardoor stil bij het belang van het afbakenen én respecteren van grenzen. En de drempel om in te grijpen als een grens overschreden wordt, krimpt met de dag. Dat bewustzijn gaat ongetwijfeld het aantal effectieve gevallen en hun ernst doen dalen. En dát is uiteindelijk waar we naartoe willen.

Hetzelfde geldt voor wat ik als een van de nieuwere opkomende trends in werknemerswelzijn beschouw, namelijk inclusie. Meer inclusie is immers niet alleen de weg richting meer welzijn, maar ook een van de oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe ruimdenkender werkgevers zijn rond de samenstelling van hun talent pool, hoe meer ze talent zullen kunnen aantrekken én behouden. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een handicap en 50+ers: talentbronnen die we vandaag onvoldoende betrekken. Inclusie draagt ook bij aan re-integratie: met enkele aanpassingen aan de werkplek kan iemand die is uitgevallen vaak perfect diens oude job weer uit te voeren, waardoor die niet hoeft uit te stromen. Ook inclusie zie ik dus meer als een opportuniteit dan als een probleem.

PIJLERS VAN POSITIVISME

Dat positivisme bouw je uiteraard best op een aantal pijlers. De eerste is een goed evenwicht tussen ambitie en realisme: gaan we burn-out – een van dé ziektes van deze tijd – de wereld uithelpen? Uiteraard niet. Maar kunnen we enorme stappen in die richting zetten? Dat zeker wél.

Daarnaast is het heel belangrijk dat we geven om mensen. Dat is waar preventie over gaat. En dat impliceert ook personalisatie: elke mens is anders, en elke omstandigheid is uniek, en dus moet elke aanpak of tool rond welzijn maximaal toepasbaar zijn op het individu. Geven om mensen is ook communiceren met elkaar. En niet alleen wanneer het goed gaat: als werkgever maak je vooral het verschil door er te zijn voor mensen op moeilijke momenten.

Ik pleit daarom ook voor zoveel mogelijk eigenaarschap bij alle actoren: wacht als werkgever niet af tot de wetgever of de omstandigheden je tot actie dwingen. Zet proactief een sterk aanwezigheidsbeleid en re-integratiebeleid op. Creëer actief een open debat rond diversiteit en inclusie. En wacht ook als werknemer niet tot je werkgever in actie schiet. Waak ook zelf over je welzijn en dat van anderen.

Daarom geloof ik zo sterk in de kracht van sensibilisering en informatie. Daarom zetten we ons bij IDEWE in om via onze eigen kanalen en via de media sleuteltopics op de radar te zetten, en om bedrijven en mensen handvatten te geven om dat ownership te grijpen.

En tot slot een warm pleidooi voor werkgevers om preventie niet louter als een kost te zien. Want preventie brengt minder ziekteverzuim, hogere efficiëntie, hogere retentie, een betere employer brand voor meer instroom, enzovoort. Preventie brengt óp.

Kortom, we gaan een jaar tegemoet vol uitdagingen en opportuniteiten. En ik ben ervan overtuigd dat ik me binnen twaalf maanden opnieuw tot jullie kan richten met de boodschap dat we op een aantal welzijnsvlakken stappen vooruit hebben gezet.

Laat ons er in 2023 samen werk van maken

Lode Godderis

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen