Terug Lode Godderis: “De echte impact van corona zien we pas na de crisis”

Lode Godderis: “De echte impact van corona zien we pas na de crisis”

- IDEWE

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Uit: De Morgen van 4 augustus 2021

“Het afgelopen coronajaar had bij veel werknemers een negatieve impact op hun mentaal welzijn. Daar kan zelfs een deugddoende vakantie niets aan verhelpen”, vertelt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis aan Cathy Galle in De Morgen.

Over vakantie:

“Vakantie is eigenlijk een bewustwordingsperiode”, aldus Lode Godderis. “Er komt ruimte vrij en dat doet vooral het bewustzijn stijgen dat de situatie voor de vakantie niet goed voelde. Mensen beseffen dat ze daar niet meer terug naartoe willen. We zien dikwijls dat ze op het einde van hun vakantie moeite hebben om naar hun job terug te keren. Dat fenomeen zullen we na anderhalf jaar corona nog meer zien.”

Over de impact van de pandemie:

“Deze pandemie is wellicht de eerste keer dat er op alle niveaus van een organisatie een impact was op het mentaal welbevinden. Dat weten we uit bevragingen van werknemers. De intentie om hiermee aan de slag te gaan is ook groter. Dat zelfs leidinggevenden en directieleden die impact gevoeld hebben, is zoveel krachtiger dan dat iemand anders hen komt vertellen dat er op mentaal vlak in hun afdeling of bedrijf uitdagingen zijn.” (...) “Dit creëert volgens mij net een opportuniteit. Als leidinggevende heb je een belangrijke voorbeeldfunctie. Als je zelf open bent en je mentaal welzijn bespreekbaar maakt, dan krijg je een soort van teamdynamiek waardoor je elkaar gaat ondersteunen.”

Over de reactie van bedrijven:

“Je ziet enerzijds dat een aantal bedrijven steeds meer op zowel de fysieke als de mentale gezondheid van hun personeel inzet. Ze willen hun personeel zoveel mogelijk behouden. Aan de andere kant zijn er inderdaad ook bedrijven die daar totaal niet mee bezig zijn. Dat zijn vaak de meer hiërarchisch gestructureerde bedrijven die vooral inzetten op kostenreductie. Daar is vaak weinig oog voor het welzijn. Ze zien de aandacht voor gezondheid als een kost in de plaats van een investering die zowel aan de werknemers als het bedrijf zelf ten goede komt. Of ze kiezen enkel makkelijke oplossingen, zoals fruit, gratis water en koffie op de werkvloer. Op zich zijn dat goede initiatieven, op voorwaarde dat ze kaderen in een echt beleid. Anders blijft het eerder symbolisch.” 

Over de juiste aanpak:

“Het belangrijkste is goed te kijken naar de verwachtingen van de medewerkers en deze van het bedrijf. Waar het fout loopt, zie je vaak dat er een mismatch tussen de twee bestaat, tussen wat het werk van jou vraagt en wat jij graag doet en waar je je competent in voelt.” (...) “De rol van de leidinggevende is in dit verhaal cruciaal. Hij of zij kan werknemers individueel opvolgen en bijsturen en moet vooral het gesprek aangaan. Benoem als leidinggevende de problemen, geef je bezorgdheid aan en nodig je medewerkers uit om mee te denken richting een oplossing.”

“Mensen die terugkomen uit vakantie, of nog met vakantie gaan, hebben vooral nood aan duidelijke communicatie over hoe er de komende maanden gewerkt zal worden.” (...) “Maak dus als bedrijf nu fatsoenlijke afspraken rond telewerk en bekijk wat er best van thuis kan gedaan worden en wat er beter verloopt op de werkvloer. Maar werknemers hebben bovenal zekerheid nodig. Want als we iets geleerd hebben uit deze crisis dan wel dat onzekerheid stress creëert en dat heeft een negatieve impact op ons welzijn en ons functioneren.”

De Morgen – 4 augustus 2021

Lees het volledige artikel 

IDEWE heeft een postcoronadienstverlening uitgewerkt om u te helpen bij uw coronaverplichtingen en het gezond (de)connecteren met uw werknemers. 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen