Terug Nog beter toezicht op persoonlijke beschermingsmiddelen

Nog beter toezicht op persoonlijke beschermingsmiddelen

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Strengere regels voor producenten

Sinds 21 april is de verordening over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) van kracht in heel Europa. Op die datum werd ook de oude richtlijn PBM 89/686 ingetrokken. De nieuwe wetgeving bevat updates maar vooral strengere regels voor wie persoonlijke beschermingsmiddelen op de markt wil brengen.

Hout bewerken

Een PBM is een uitrustingsstuk dat ontworpen en vervaardigd is om te worden gedragen of om vastgehouden te worden om zich te beschermen tegen één of meer risico's voor de gezondheid of de veiligheid. De gebruiker ervan zal weinig merken van de overgang naar de nieuwe wetgeving. Toch zijn er enkele veranderingen. Zo verschuiven enkele PBM-types van categorie II naar categorie III, waarin de dodelijke risico’s of risico’s met een onomkeerbaar letsel zijn ondergebracht. Het gaat over middelen die beschermen tegen: schadelijke biologische agentia, verdrinking, snijwonden door kettingzagen, hogedrukstralen, schotwonden of messteken en schadelijk lawaai.

Categorie I

Chemische vaten

PBM's die uitsluitend beschermen tegen:

 • Oppervlakkig mechanisch letsel
 • Contact met vrij onschadelijke schoonmaakmiddelen of langdurig contact met water
 • Contact met warme oppervlakken van niet meer dan 50°C
 • Schade aan de ogen als gevolg van blootstelling aan zonlicht (anders dan tijdens observatie van de zon)
 • Weersomstandigheden die niet extreem van aard zijn

Categorie II

PBM's die niet onder categorie I of categorie III vallen.

Categorie III

PBM's die beschermen tegen risico’s die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid.

 • Stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
 • Ademlucht met te weinig zuurstof
 • Schadelijke biologische agentia
 • Ioniserende straling
 • Warme omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn met die van een luchttemperatuur van minstens 100°C 
 • Koude omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn met die van een luchttemperatuur van -50°C of minder Naar beneden vallen van grote hoogte
 • Elektrische schok en werken onder spanning
 • Verdrinking
 • Snijwonden door kettingzagen
 • Hogedrukstralen
 • Schotwonden of messteken
 • Schadelijk lawaai

Verpakking en gebruikersinformatie

Boom zagen

Er zijn ook enkele zichtbare nieuwigheden. Zo moet voortaan het postadres van de fabrikant vermeld worden op de verpakking. De verklaring van overeenkomstigheid met de geldende norm moet het product vergezellen of er moet een verwijzing zijn naar een internetadres waar die verklaring kan geraadpleegd worden. Bij PBM’s die van categorie II naar categorie III verhuisd zijn, moet naast de CE-markering, ook het erkenningsnummer vermeld worden van het organisme dat de periodieke supervisie uitvoert.

(Her)keuring na maximaal 5 jaar

Voor de meeste PBM’s is nog steeds een typekeuring vereist. Vroeger was die echter onbeperkt geldig, nu wordt de geldigheid tot 5 jaar beperkt. PBM’s die nog gekeurd werden volgens de Richtlijn vervallen dus ten laatste in 2023.

Heeft u advies nodig in verband met de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers, neem dan contact op met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen