Terug Klantengetuigenis Snack Food Poco Loco

Aantal werknemers: 625 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1995

Klantengetuigenis Snack Food Poco Loco

Snack Food Poco Loco is een voedingsbedrijf dat tortillachips, -wraps en dinner kits produceert. In de twee productieeenheden in Roeselare zijn in totaal zo’n 450 mensen actief. “Het bedrijf werd opgericht in 1994”, zegt intern preventieadviseur Davy Van Ryckeghem, “al sinds 1995 werken we op een zeer positieve manier samen met Groep IDEWE.”

PREVENTIEF WERKEN ROND DIVERSE RISICO’S

poco-loco-productie

“In een voedingsbedrijf als het onze zijn de risico’s heel divers”, legt Davy Van Ryckeghem uit. “In onze productie-eenheden is er veel intern heftruckverkeer, mensen werken er aan machines, moeten manueel lasten hanteren, doen bandwerk dat een grote mate van concentratie vraagt en komen bovendien met voeding en reinigingsmiddelen in contact.

Daarnaast zijn er ook minder ‘zichtbare’ risico’s zoals lawaai. Werknemers beseffen vaak niet dat ze zich daartegen moeten beschermen omdat de gevolgen van een lange en veelvuldige blootstelling pas na enkele jaren duidelijk worden. Dat maakt het moeilijker om mensen ertoe aan te zetten gehoorbescherming te dragen.

Zulke risico’s verdienen daarom extra aandacht.”

ONDERSTEUNING OP MAAT

poco-loco-productie-2

“Al sinds de oprichting van het bedrijf werken we samen met Groep IDEWE voor ons globale veiligheidsbeleid en voor concrete acties. Ze bieden ondersteuning op maat van onze organisatie en doen een inspanning om het bedrijf echt te leren kennen.

In de loop der jaren is de samenwerking bovendien sterk geëvolueerd. Vroeger werden leidinggevenden geïnformeerd over de wetgeving, en de taken en verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien.

Vandaag helpt Groep IDEWE ons leidinggevenden te sensibiliseren over hun voorbeeldfunctie op het vlak van veiligheid en om mensen te motiveren om veilig te werken.

Dat doen we als team: voor een aantal taken hebben we zelf de nodige expertise in huis, voor andere doen we een beroep op hun specialisten.

Om een voorbeeld te geven: onlangs werkten we samen een actie rond gehoorbescherming uit. Op basis van geluidsmetingen gingen we na waar gehoorbescherming noodzakelijk is. Daarna werd de arbeidsarts van Groep IDEWE ingeschakeld om mensen hierover te sensibiliseren, zodat ze die gehoorbescherming ook daadwerkelijk zouden dragen.”

SAMENWERKEN ALS ÉÉN PREVENTIEDIENST

poco-loco-bedrijfssite

“De meerwaarde van Groep IDEWE is hun expertise in verschillende domeinen. Vooral op het vlak van ergonomie, machineveiligheid en psychosociale risico’s zijn ze heel sterk. Ze zorgen er ook voor dat we zeer vroeg geïnformeerd worden over nieuwe wetgeving - nog voor die van kracht gaat - en denken mee over manieren om die te implementeren. Omdat hun specialisten ons bedrijf goed kennen, loopt dat zeer vlot.

In feite werken we samen als één enkele preventiedienst. En die gestructureerde aanpak werpt vruchten af: het aantal arbeidsongevallen is in al die jaren sterk gedaald. Het is onze droom om zo op termijn een echte veiligheidscultuur te ontwikkelen.”