Terug Lode Godderis: “We zouden een rol kunnen spelen in de vaccinatiecampagne”

Lode Godderis: “We zouden een rol kunnen spelen in de vaccinatiecampagne”

- IDEWE

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Uit: L’Echo van 1 februari 2021

“Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is het onze opdracht om werknemers te beschermen tegen de risico’s op de werkvloer”, zegt algemeen directeur Lode Godderis van IDEWE in L’Echo. “Tegen de blootstelling aan biologische agentia zoals virussen, bijvoorbeeld. Daarom organiseren we ook in niet-coronatijden, vaccinatiecampagnes op de werkvloer.”

“De jongste maanden gaat onze aandacht uiteraard uit naar de strijd tegen COVID-19. We ondersteunen zorgverstrekkers die tijdens de pandemie aan de slag zijn in ziekenhuizen en woonzorgcentra maar evengoed werknemers uit andere sectoren. Zodra in een bedrijf een coronaoutbreak gesignaleerd wordt, organiseren we onder leiding van onze arbeidsartsen de contacttracing.”

Wat is de rol van IDEWE in de bestrijding van het coronavirus?

“Sinds de vaccinatiecampagne werd opgestart, brengen onze artsen en verpleegkundigen de vaccins naar de woonzorgcentra en ziekenhuizen om bewoners en personeel te vaccineren. Daardoor is de motivatie en de bereidheid om zich te laten vaccineren toegenomen. Met het oog op het toedienen van een tweede dosis, is een correcte registratie daarbij zeer belangrijk.”

Wordt IDEWE straks ook ingeschakeld om de rest van de bevolking in te enten? 

“Dat zal afhangen van de keuzes van regionale regeringen. Hoe dan ook zijn we er klaar voor. We hebben de capaciteit, de structuur en de organisatie om het te kunnen doen.”

Hoe speelt IDEWE verder in op de gevolgen van de pandemie?

“De impact van de crisis op de geestelijke gezondheid van werknemers baart ons van bij de aanvang zorgen. De gevolgen voor het maatschappelijk en professioneel leven en de onzekerheid veroorzaakte veel stress. Zorgverstrekkers werden bovendien geconfronteerd met een toevloed aan patiënten en overlijdens en een ongeziene verhoging van de werklast. De  mentale uitputting die dat met zich meebracht heeft ons ertoe aangezet om al heel snel in maart een beleid te voeren om psychische problemen te voorkomen en symptomen snel te onderkennen.” 

Wat zijn uw plannen als kersvers ceo van IDEWE?

“Zodra na de vaccinatiecampagne de economie opnieuw volledig kan opstarten, zullen de externe preventiediensten een belangrijke rol spelen om organisaties veerkrachtiger te maken en beter bestand tegen de impact van gelijkaardige gezondheidscrisissen. Daarnaast is het mijn ambitie om de afstand tot de eerstelijnszorg te verkleinen. Op die manier zullen we werknemers met fysieke en mentale problemen ook op de werkvloer beter kunnen begeleiden in duurzaam werk. De digitalisering van onze diensten en de communicatie tussen de verschillende belanghebbenden is een andere grote uitdaging.”

L'Echo - 1 februari 2021

Lees meer over de manier waarop IDEWE uw organisatie ondersteunt in deze coronacrisis.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen