Terug Regering stelt nieuwe eisen aan binnenluchtkwaliteit op de werkplek

Regering stelt nieuwe eisen aan binnenluchtkwaliteit op de werkplek

- Gezonde werkomgeving | Beheersing van uw risico's

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Risicoanalyse en aangepaste normen voor CO2 en luchtvochtigheid

Sinds 21 mei moet de kwaliteit van de binnenlucht op de werkplek aan aangepaste voorwaarden voldoen. Voortaan is een risicoanalyse verplicht en krijgt ook de preventieadviseur een grotere rol. De bepalingen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit in werklokalen, in Boek III Titel 1 Hoofdstuk 4 van de Codex Welzijn op het werk, werden immers aangepast naar meer praktisch haalbare normen. Zowel voor het CO2-gehalte van de binnenlucht en het ventilatiedebiet als voor de relatieve luchtvochtigheid.

Om de kwaliteit van de binnenlucht in je werklokalen effectief te kunnen beheren, ben je als werkgever dus voortaan verplicht om een risicoanalyse uit te voeren. Die bestaat in principe uit een visuele inspectie en een controle van de installaties en documenten, met medewerking van de werknemers. ‘Indien nodig’, worden er metingen of berekeningen uitgevoerd.

Als werkgever moet je rekening houden met:  

  • het debiet van de aangevoerde lucht
  • en mogelijke bronnen van verontreiniging zoals het aantal mensen dat op de werkvloer aanwezig is, de activiteiten die ze uitvoeren, de producten en materialen in het werklokaal, het onderhoud en het herstel van de arbeidsplaats en de kwaliteit van de aangevoerde lucht.

Eén CO2-grens met uitzonderingen

Precies zoals voorheen, moet je maatregelen nemen om de CO2-concentraties onder controle te houden. De standaardgrens van 800 ppm werd echter versoepeld. Voortaan is een concentratie tot 900 ppm toegelaten of er moet een ventilatiedebiet zijn van 40 m³/u per aanwezige persoon.

Je kunt hiervan afwijken als je kunt aantonen dat de verontreinigingsbronnen drastisch verminderd of volledig uitgeschakeld werden. Dit kan bijvoorbeeld als je gebruikmaakt van bouw- en afwerkingsmaterialen met aantoonbare lage emissie en als de emissie van toestellen zoals kopieerapparaten en printers in de werklokalen vermeden wordt of weggenomen wordt. Voor elke afwijking moet je weliswaar het advies vragen van de preventieadviseur en het comité PBW. In dat geval moet je minimaal voldoen aan volgende eisen:

  • een CO2-concentratie die gewoonlijk lager is dan 1200 ppm
  • óf een minimaal ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon.

De nodige ventilatie kun je zowel natuurlijk als mechanisch aangedreven realiseren. Ook een combinatie van beide is mogelijk.

Bovenvermelde bepalingen en eisen doen geen afbreuk aan de vereiste ventilatievoorzieningen en afzuigsystemen die nodig zijn in het kader van werken met chemische agentia of andere emissiebronnen waarop andere delen van de Codex van toepassing zijn.

 

Vanaf 1 januari 2020

Voor nieuwe werklokalen in gebouwen of in delen van gebouwen die worden gebouwd, verbouwd of gerenoveerd met een bouwaanvraag na 1 januari 2020, ben je als werkgever verplicht om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de ze voldoen aan de aangepaste eisen.

Voor alle andere werklokalen zal je samen met de preventieadviseur en het comité een actieplan moeten opstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren en binnen ‘afzienbare termijn’ aan de aangepaste eisen te voldoen. De resultaten van de risicoanalyse en het actieplan worden opgenomen in het globale preventieplan, met implementatie via een vastgelegd tijdspad.

 

Luchtvochtigheid

In werklokalen met een bevochtigings- of ontvochtigingsinstallatie moet de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60% liggen. Net als voorheen kan hier van afgeweken worden en mag de relatieve luchtvochtigheid tussen 35 en 70% schommelen als je kunt aantonen dat de lucht geen chemische of biologische agentia bevat die een risico kunnen vormen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Leg je vraag of uitdaging gerust voor aan onze experts. Zij helpen je verder met de risicoanalyse en beschikken over de nodige meetapparatuur om de conformiteit met bovenvermelde eisen na te gaan.

 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen