Terug Terugblik op de Voka Health Community rond re-integratie

Terugblik op de Voka Health Community rond re-integratie

- MVO | Re-integratie

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Voorstelling whitepaper 'de arbeidsmarkt is ziek'

Op 16 juni was onze CEO Lode Godderis te gast op de themadag rond ‘re-integratie’ van de Voka Health Community. Tal van specialisten gaven er hun visie op de uitdagingen waar onze arbeidsmarkt op dat vlak voor staat. Een van hen was onze eigen CEO Lode Godderis.


Minder muren in de gezondheidszorg met het oog op betere preventie, daar heeft onze CEO Lode Godderis altijd voor gepleit. Geen wonder dus dat hij de Voka Health Community een warm hart toedraagt. Dat platform voor zorgondernemingen, bedrijven, kenniscentra en patiëntengroepen ijvert immers voor een transformatie van de sector. Het einddoel: een open gezondheidszorg waarbinnen elke actor zijn sterktes ten volle kan uitbouwen.  
Daarom vertegenwoordigde Lode IDEWE op de voorstelling van de Whitepaper  ‘de arbeidsmarkt is ziek’ van Voka. De arbeidsmarkt kampt met enorme uitdagingen op het vlak van ziekteverzuim en re-integratie. Een domein waarbinnen Lode al zo lang ijvert voor een betere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Daarvoor is onder andere meer awareness nodig bij werkgevers en werknemers over de rol van de arbeidsarts en over het feit dat werken in veel gevallen een deel van het herstel kan zijn. 

Belang van informele re-integratie


De focus hoort volgens IDEWE te verschuiven van controlerend (ziektebriefje, recht op uitkering en invaliditeit, …) richting incentiverend en empowerend. En dat altijd met de uiteindelijke re-integratie als doelstelling. Lode schetste onder andere de ideale situatie waarin werkgever en werknemer samen in open dialoog een informeel re-integratietraject opstarten. Een win-win waardoor het niet tot een formeel re-integratietraject – een zwaar en dwingend proces dat veel druk op de relatie zet – moet komen.  

Maar voor een succesvol informeel re-integratietraject is het belangrijk dat iedereen de opties kent en de juiste specialisten aanhaakt. En voor een aandoening die veroorzaakt wordt door het werk of die de terugkeer naar het werk bemoeilijkt, is de arbeidsarts een cruciale schakel. Hoe sneller die wordt betrokken, hoe groter de kans op een snelle en blijvende werkhervatting. 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen