Terug Heeft je WhatsApp-groep voldoende LOL?

Heeft je WhatsApp-groep voldoende LOL?

- Stress en burn-out | Werk-Privé | Arbeidsorganisatie | Organisatieverandering

Expert Rosanne Volckaert

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Dossier - Praten over (de)connecteren doe je zo

Deconnectie is een actueel thema op de werkvloer. Post-corona ervaren we dat het steeds minder evident is en steeds meer energie van ons vergt. Daarom behandelen we de komende maanden een aantal concrete onderwerpen die als leidraad kunnen dienen bij de dialoog die leidinggevenden met hun team aangaan. Het gebruik van WhatsApp-groepen komt als eerste aan de beurt. Steeds vaker poppen ze op als een middel om snel afspraken te maken of om in contact te zijn met elkaar. Wat voor de één handig en comfortabel is, flirt bij de ander echter vaak met de grens van irritatie. Afspraken maken over de groepsetiquette kan daarom veel frustraties vermijden. 

wa


Sta daarom bij jullie volgend overleg eens stil bij de LOL in jullie WhatsApp-groep(en): 

L-idmaatschap

 • Wie moet er deel van uit maken? Kan je de groep verlaten? Wanneer moet je de groep verlaten?
 • Wie is beheerder van de groep? Een beheerder kan nieuwe leden toevoegen - maar je zou die rol ook kunnen uitbreiden (bv. collega's terugfluiten als ze zich niet aan de regels houden).  Je kan ook meerdere personen beheerder maken van de groep. 


O-mgangsvormen 

 • Mag je de meldingen uitschakelen of op stil zetten? Of alleen na de werkuren?
 • Worden de leden verondersteld om te reageren op een post, zodat het duidelijk is wie er op de hoogte is? Mag dat met een emoticon? Mogen leden de blauwe vinkjes afzetten? 
 • Urgentie - volstaat het om de groep slechts periodiek te bekijken en is het dan ook oké om niet meteen te antwoorden op een vraag?
 • Inhoud - als je twijfelt of een post thuishoort in de groep, dan is dat wellicht niet het geval.
 • Als een vraag voor enkel één persoon bestemd is en de rest hoeft het niet te weten, stel ze dan ook persoonlijk via een ander kanaal.
 • Vermijd verhakselde berichten. Gebruik één bericht om alle informatie in te plaatsen. Elke zin apart posten leidt tot een tsunami van berichten. 
 • Vermijd discussies. Zeker politiek getinte. Reageer, grijp in als dat wel gebeurt of verlaat de groep als het blijft gebeuren.


Blijf bij de L-es 

 • Wat is de bestaansreden van de groep? Is bestaansreden van de groep in de tijd af te bakenen? Hef die dan op zodra dat kan. 
 • Is het een zakelijke groep of een vrijetijdsgroep? In een zakelijke groep zullen de boodschappen wellicht minder vrijblijvend zijn dan in het andere geval. In een groep ‘voor het plezier’ is er geen plaats om werkafspraken te maken.
 • Evalueer - sta (als beheerder) af en toe stil bij de relevantie van de groep. Bestaat die nog? Is het ledenbestand nog correct? Moeten leden verwijderd of toegevoegd worden? En kan je dat doen zonder overleg? 
 • Kom ter zake en blijf bij het onderwerp. Voer geen 3 discussies door elkaar.

Lees het inleidende artikel: De zomer is een goed moment om te leren deconnecteren

 

Gezond (de)connecteren doe je zo

Tijdens onze webinars en interactieve workshops gezond (de)connecteren wordt er aandacht geschonken aan de impact van hyperconnectiviteit en het belang om gezond te (de)connecteren. Bovendien zijn ze gevuld met praktijkvoorbeelden en praktische tips gebaseerd op de meest recente literatuur.

Aanbod voor individuen 

 • Workshop gezond (de)connecteren 
 • Webinar gezond (de)connecteren 
 • Reloadsessies gezond (de)connecteren voor individuen
 • Reloadsessie gezond (de)connecteren voor teams

Beleidsmatig aanbod

 • Beleidsondersteuning gezond (de)connecteren
 • Workshop gezond (de)connecteren voor leidinggevenden en HR
 • Webinar gezond (de)connecteren op organisatie niveau

Documenten en sensibilisatiemateriaal


Contacteer je regionaal IDEWE-kantoor voor meer informatie. 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen