Terug Wat als de veerkracht van uw zorgverleners opraakt?

Wat als de veerkracht van uw zorgverleners opraakt?

- Stress en burn-out | Werk-Privé | Vertrouwenspersoon

Expert Bianca Kints

Segmentmanager Zorg

Zorgscreener helpt zorgverleners bij de eerste stap naar ondersteuning

Meer dan een jaar na de uitbraak van de coronapandemie blijft de druk op zorgverleners onveranderd hoog. Samen met de partners van de Zorgsamen.be werkt IDEWE mee aan oplossingen voor professionele ondersteuning. Naast een persoonlijk gesprek met leidinggevenden of de arbeidsarts kan ook de online Zorgscreener-vragenlijst het aanknopingspunt zijn.

Directe collega’s en leidinggevenden spelen een cruciale rol in de preventie en de eerste opvang van collega’s die de mentale druk nog moeilijk de baas kunnen. Dit gesprek aangaan is echter niet altijd evident. Vaak vinden zorgverleners het moeilijk om over hun situatie te spreken of te oordelen of professionele psychologische hulp wel iets voor hen is. Daarom werd op basis van wetenschappelijk onderzoek de Zorgscreener samengesteld; een korte online vragenlijst die peilt naar een aantal gedachten en gevoelens. Invullen duurt amper enkele minuten. 

Breed aanbod aan psychologische ondersteuning

zorgverleners

Na de anonieme verwerking van de gegevens krijgt de individuele zorg- of welzijnswerknemer een e-mail met de boodschap of het voor hem of haar al dan niet nuttig is om binnen de drie werkdagen een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener.

Wie vervolgens klikt op de ‘Ik wil een gesprek’-knop, wordt opgebeld door een preventieadviseur psychosociale aspecten of arbeidsarts van IDEWE. Na een gesprek zal hij of zij adviseren of de zorgverlener verdere ondersteuning kan gebruiken. Zo nodig staan geconventioneerde klinische eerstelijnspsychologen en -orthopedagogen basispsychologische klaar om de begeleiding over te nemen. De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg hebben een ondersteunend aanbod klaar van gespecialiseerde hulp bij de meer complexe problemen. 

Inzetten op het ondersteunen van de veerkracht

Deze psychologische ondersteuning is een noodzakelijke tweede stap”, zegt segmentmanager Zorg Bianca Kints van IDEWE. “Voor IDEWE als externe preventiedienst gaat de collectieve preventie daar echter aan vooraf. We vinden het  belangrijk dat organisaties en teams in deze moeilijke tijden inzetten op het versterken van de veerkracht van hun medewerkers. Zeker nu, na een lange COVID-periode, lockdown of virtuele samenwerking, opnieuw werk kan gemaakt worden van een geleidelijke terugkeer naar de werkplek.”

“Nagaan hoe deze terugkeer best begeleid wordt en hoe mensen en teams opnieuw kunnen connecteren, zijn thema’s die we daarbij graag aan bod laten komen. Het is echter ook waardevol om even tijd te maken om terug te kijken naar problemen waar het team en in de organisatie in de voorbije periode mee geworsteld heeft maar evengoed naar  verwezenlijkingen die voldoening hebben gegeven door hun efficiëntie of creativiteit, zowel op privé- als op werkvlak. Tenslotte stonden werknemers door de pandemie zowel op het werk als thuis geconfronteerd voor ongeziene uitdagingen, met nieuwe manieren van werken en leven en van overleg te plegen.”

IDEWE-aanbod voor psychosociale dienstverlening

De psychosociale preventieadviseurs van IDEWE staan steeds klaar om op uw vraag individuele coaching of groepsondersteuning aan te bieden, zowel ter plaatse als online. 
Om de veerkracht van werknemers en leidinggevenden ook preventief te ondersteunen, heeft IDEWE verschillende programma’s ter beschikking.


VOOR LEIDINGGEVENDEN

In open aanbod:

  • Supervisie voor leidinggevenden in coronatijd’ met als thema’s: ‘Hoe aandacht voor eigen zelfzorg inbouwen?’ en ‘Hoe de nodige zorg dragen voor medewerkers?’
  • ‘Hoe zorgen voor een collectief terugblikmoment met je team?’

Lectuur:

  • Leidraad voor individuele veerkrachtgesprekken en leidraad voor teamgesprekken (aan te vragen)
  • Brochure: ‘Zorgpad stress en burn-out’ voor de werkgever

Webinar: ‘Leiding geven in tijden van corona’


VOOR MEDEWERKERS

Voor medewerkers bieden we reloadsessies in groep aan en individuele veerkrachtgesprekken ter plaatse of via teleconsult. Ondersteunende nazorggesprekken kunnen georganiseerd worden voor teams of individueel.

Lectuur:

Webinars:

Ondersteuning: 


VOOR VERTROUWENSPERSONEN

Naast individuele of telefonische coaching bieden we in open aanbod de online-supervisie ‘Veerkracht in tijden van corona’ voor vertrouwenspersonen aan. 

Meer informatie over de sessies en de documenten krijgt u via uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen