Terug 75% meer aanvragen voor re-integratie in 2018

75% meer aanvragen voor re-integratie in 2018

- Cijferinzichten | Re-integratie

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Beoordeling ‘tijdelijk of definitief aangepast werk’ neemt toe met 5%

De wettelijke regeling voor de re-integratie van langdurig zieke werknemers is twee jaar oud. Onze externe dienst voerde in die tijd 5.935 onderzoeken uit die moesten nagaan om mensen opnieuw aan het werk te helpen. Vorig jaar lag het aantal aanvragen zelfs 75% hoger dan in 2017. Het aantal mensen dat te horen kreeg dat ze definitief ongeschikt waren voor hun oude job of voor aangepast werk bij hun oude werkgever daalde ondertussen met 10%.

Sinds 1 januari 2017 is de aanpak omtrent re-integratie van langdurig zieken aangepast. Een werknemer (of zijn behandelende arts) kan nog steeds, vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, zelf het initiatief nemen om een re-integratietraject op te starten. Nieuw is echter dat nu ook de adviserend arts van het ziekenfonds of de werkgever het initiatief kan nemen.  De werkgever kan dit wel pas van zodra een werknemer minstens 4 maanden aaneensluitend arbeidsongeschikt is, tenzij er een attest is van definitieve ongeschiktheid van de behandelend arts . Vanaf 1 januari 2018 kan dat ook voor medewerkers die van voor 1 januari 2016 afwezig bleven.

De toename van het aantal aanvragen in 2018 met 75% is vooral te danken aan het initiatief van de werkgevers (stijging van 694 naar 1.884). Het aantal medewerkers die zelf voor het traject kozen steeg van 1.069 naar 1.150. 

Aangepast werk

5% meer medewerkers dan in 2017 kreeg in 2018 tijdelijk of definitief aangepast werk voorgeschreven. De stijging in deze categorie valt vooral dossiers te beurt die aangevraagd werden door de werknemer; een stijging van 26,9% naar 35,4%. In dossiers die door de werkgever ingeleid werden, is er een toename van 27,8% naar 28,6%.

Definitieve ongeschiktheid

Het aantal mensen dat uiteindelijk een ‘beoordeling D’ kreeg - een definitieve ongeschiktheid om bij hun werkgever hun oude of aangepaste job uit te voeren - daalde met ongeveer 10%. De daling is het duidelijkst in de dossiers die ingeleid werden door de werkgever.

Chronisch verzuim

87,4% van de aanvragen voor een re-integratie gebeurden de voorbije twee jaar voor medewerkers die al meer dan 3 maanden afwezig waren.

We weten dat hoe langer de afwezigheid duurt, hoe kleiner de werkhervattingskans bij de eigen werkgever is. Bij een ongeschiktheid van meer dan 3 maanden is die al met meer dan de helft gedaald. De stijging in 2018 (van 84,6% naar 89,1%) is opnieuw te wijten aan de wetswijziging die vanaf 1 januari 2018 toeliet dat ook voor medewerkers die al voor 1 januari 2016 ongeschikt werden een procedure kan worden opgestart.

Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

De voorbije twee jaar voerden we 50.110 bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting uit (24.540 in 2017 en 25.570 in 2018). Dergelijke bezoeken maken geen deel uit van de re-integratieprocedure waarop de cijfers hierboven betrekking hebben. Ze  gebeuren enkel op vraag van de medewerker en hebben tot doel de arbeidsarts in staat te stellen om vóór de eigenlijke werkhervatting van een al dan niet aan het gezondheidstoezicht onderworpen werknemer aan de werkgever, in de mate van het mogelijke, een aanpassing van de werkpost voor te stellen. Dergelijke aanpassing heeft tot doel de belasting verbonden aan deze werkpost voor deze werknemer te verminderen. Vanaf de dag van de werkhervatting zal de werknemer zijn reeds aangepaste post dan ook gemakkelijker weer kunnen opnemen.. Het gaat om een bezoek en het is niet de bedoeling dat er tijdens dat consult een oordeel wordt geveld over de geschiktheid of ongeschiktheid van de medewerker.

Hier leest u meer over de re-integratieprocedure.

Heeft u vragen over de manier waarop we u kunnen helpen bij de re-integratie van langdurig zieke medewerkers, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen