Terug Klimaatwijken met dank aan de WELL Community Standard

Klimaatwijken met dank aan de WELL Community Standard

- Infrastructuur | Milieu | Energie | Overheid

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

Steden doen een beroep op de WELL-experts van IDEWE

Stad Leuven en Stad Mechelen bevragen de WELL-experts om hun stadsontwikkelingsprojecten duurzamer en gezonder te maken. De samenwerking kadert in de projectoproep Klimaatwijken die het departement Omgeving lanceert in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energieagentschap.

De projectoproep Klimaatwijken

“De projectoproep Klimaatwijken wil twee langetermijnambities van de Vlaamse overheid, de energietransitie enerzijds en kwaliteitsvolle kernversterking en verdichting anderzijds, vertalen naar concrete projecten”, zegt disciplineverantwoordelijke Bouwen en Gebouwen Liesbeth Reekmans van IDEWE. “Het komt neer op een groot renovatieplan van bestaande (woon)wijken tot Klimaatwijken waarin woonkwaliteit, duurzaamheid en de financiële en energetische winst centraal staan.”

Focus op welzijn en gezondheid

WELL Community Standard

Steden en gemeenten die hun projectdossier willen onderbouwen aan de hand van het begeleidingstraject dat de WELL Community Standard voorziet, kunnen de WELL AP’s van IDEWE hierover contacteren. 
 “WELL is een internationaal erkende bouwstandaard die focust op welzijn en gezondheid in het bouwproces. De WELL Community Standard is daar een afgeleide van. Het wil de levenskwaliteit van individuen bevorderen door de publieke ruimtes waarin ze wonen, werken en hun vrije tijd beleven vorm te geven op basis van wetenschappelijk stevig onderbouwde criteria. IDEWE beschikt over WELL-experten die de steden zullen begeleiden om oplossingen te vinden op vlak van de verduurzaming van het bouwproces en de mobiliteit, het versterken van het stedelijk weefsel en de connectiviteit, de vergroening, waterbuffering en een klimaatgerichte en gezonde inrichting van de publieke zones. Uiteraard zullen we daar de bewoners zelf maximaal bij betrekken.” 

Raadpleeg onze experten via WELL@idewe.be 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen