Terug Klantengetuigenis Multiversum

Aantal werknemers: 1.000 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1967

Klantengetuigenis Multiversum

Multiversum verleent geestelijke gezondheidszorg in één psychiatrisch ziekenhuis met twee campussen, vier psychiatrische verzorgingstehuizen en twee entiteiten voor beschut wonen. Veel patiënten/cliënten hebben professionele ondersteuning nodig. Die krijgen ze van maar liefst duizend medewerkers, onder de hoede van een hr-bewuste werkgever. “Iedere werkgever moet zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van zijn werknemers. In onze sector des te meer”, vertelt intern preventieadviseur Jean-Pierre Schiepers. “Want hoe zorg je voor een psychisch zieke persoon als je zélf niet goed in je vel zit?”

FOCUS OP PSYCHOSOCIAAL WELZIJN

Bij Multiversum zetten ze sterk in op het psychosociale welzijn van het personeel. “Dit is een sector waarin je de verhalen van patiënten weleens mee naar huis neemt. Hun achtergrond kruipt in je kleren, net als de agressie die er sporadisch mee gepaard gaat. Factoren die van onze medewerkers gevoeliger maken voor stress en burn-out. Daarom hebben we een opvangteam bij schokkende gebeurtenissen, een degelijk hr-beleid en interne vertrouwenspersonen voor psychosociaal welzijn, opgeleid door IDEWE. Daarnaast werken we met een psycholoog van IDEWE zelf.”

ZIEKTEVERZUIM AANPAKKEN

Net omdat de psychiatrie een veeleisende werkomgeving is, kampt Multiversum met ziekteverzuim. “We vroegen IDEWE hoe daarmee om te gaan. Prompt kwam er een werkgroep: experts stippelden mee een beleid uit én organiseerden vormingen voor onze coördinatoren.”

De theorie staat er nu – met een uitgekiend beleid. En de praktijk? Die zit ook goed. “We hebben een Sociaal Medisch Team, met interne en externe experts. Daar focussen we heel erg op het voorkomen van ziekteverzuim en op het goed aanpakken van de re-integratie. Hoe kunnen we de terugkomst van een langdurige zieke zo vlot mogelijk laten verlopen?”

ARBEIDSVEILIGHEID ZIT SAFE

Ook de arbeidsveiligheid geeft Multiversum in handen van IDEWE. “Er liggen hier best wat risico’s op de loer, zoals infectieziektes en agressieongevallen. En ook de ergonomische uitdagingen zijn groot. IDEWE lijstte alles voor ons op, zodat we weten waarop te letten.”

“Daarnaast schakelen we IDEWE in voor aparte projecten. Ze adviseerden ons voor de voedingshygiëne in onze grootkeukens, wat resulteerde in een HACCP-handboek. En ze maakten al eens een asbestinventaris op. Ook voor machineveiligheid en explosieveiligheid konden we een beroep doen op de expertise van IDEWE. En niet te vergeten: een specialiste van IDEWE geeft ergonomische vormingen.”

WAARDEVOLLE SAMENWERKING

Jean-Pierre looft de samenwerking met IDEWE. “Ik zat zelf lang in de externe dienstverlening en ken het marktaanbod. Maar ik dacht bij IDEWE nog nooit 'misschien moet ik eens van partner veranderen'. We hebben een heel duurzame en complementaire werkrelatie zoals dat tussen interne en externe dienst moet zijn. De deskundigheid en inzet toont zich bij íédere IDEWE-medewerker. Eigenlijk is dat niet meer dan normaal, de lat moet hoog liggen. Blij dat ze er vlot over geraken.”