Terug Zo helpt IDEWE tijdens de Oekraïense oorlogstragedie

Zo helpt IDEWE tijdens de Oekraïense oorlogstragedie

- MVO | Arbeidsveiligheid | Schokkende gebeurtenissen

Expert Tine Adriaensen

Innovatie- en implementatiemanager

Speciale aandacht voor de specifieke medische en psychosociale noden van vluchtelingen en hun helpers

De oorlog in Oekraïne raakt ons als mens maar heeft ook een impact op onze organisatie. “Heel wat van onze IDEWE-werknemers engageren zich persoonlijk om vluchtelingen op te vangen of het leed van de Oekraïense bevolking te helpen verzachten”, zegt innovatie- en implementatiemanager Tine Adriaensen. “Als externe dienst passen we onze dienstverlening aan en ondersteunen we enkele hulpverleningsinitiatieven.”

vaccinatie

Oekraïense vluchtelingen genieten van het statuut van tijdelijke bescherming. Ze hoeven daardoor geen asielprocedure te doorlopen vooraleer ze in ons land een job mogen zoeken. “Als een werkgever een Oekraïense vluchteling in dienst wil nemen, kan dat met andere woorden volgens de gewone aanwervingsprocedure”, zegt Tine Adriaensen. “Eenmaal in het bezit van een bijlage 15 of een elektronische A-kaart mogen ze immers in België aan de slag en worden ze vaak ook onderworpen aan het gezondheidstoezicht. Zowel wat het medisch aspect van onze ondersteuning als externe dienst betreft als op psychosociaal vlak houden onze zorgprofessionals rekening met de specifieke situatie waarin die mensen zich bevinden.”

Medisch

gesprek

De Risk Management Group van de overheid heeft er de aandacht op gevestigd dat de vaccinatiestatus van de vluchtelingen uit Oekraïne vaak minder gunstig is dan voor de Belgische bevolking. “Vooral voor mazelen en polio is dat het geval. Daarnaast heerst er een hoge incidentie van tuberculose (TBC). Door de oorlogssituatie kunnen we helaas zelden nagaan wat hun vaccinatiestatus is. Het komt er bijgevolg op aan om alert te blijven voor de gezondheidstoestand van vluchtelingen die bij onze klanten tewerkgesteld worden en voor hun collega’s die hen opvangen en begeleiden. Tegelijk moeten we hen stimuleren om vaccinatie op te starten of te vervolledigen.”

Werkgevers die vluchtelingen engageren zullen met dit risico rekening moeten houden en bijgevolg ook hun risicoanalyse moeten aanpassen. “Een risicoanalyse is geen statisch gegeven. Werkgevers zijn verplicht om minstens jaarlijks een actualisatie door te voeren. Als de risicoanalyse een nieuw potentieel risico, zoals TBC, aantoont, zal de screening op tuberculose desnoods tijdelijk verplicht moeten worden of zal de frequentie moeten opgedreven worden. Werkgevers kunnen hun werknemers ook sensibiliseren om zich te laten vaccineren tegen mazelen, COVID-19 en tetanus. Zeker in bedrijven waar voedsel wordt verwerkt, is bovendien een verhoogde waakzaamheid voor hepatitis A en vaccinatie tegen het virus op zijn plaats. Onze arbeidsartsen zullen daar sowieso ook aandacht aan besteden tijdens medische onderzoeken.”

Integratie op de werkvloer

toworksafe

Het leed van de Oekraïense bevolking laat de vluchtelingen die een onderkomen vonden in ons land en de mensen rondom hen niet onverschillig en dat heeft ook impact op hun functioneren op het werk. “Om werkgevers te ondersteunen bij de integratie van vluchtelingen op de werkvloer kunnen onze preventieadviseurs psychosociale aspecten ondersteuning bieden”, zegt Tine Adriaensen. “We hebben een leidraad met aandachtspunten ter beschikking om te praten met vluchtelingen die van een oorlogsgebied komen. Werkgevers kunnen ook beroep doen op onze permanentie schokkende gebeurtenissen. In september organiseren we nog een webinar voor werkgevers die werknemers beter willen integreren op de werkvloer. Tenslotte hebben we ook het Oekraïens en het Russisch toegevoegd aan ons ToWorkSafe-pakket waarmee werkgevers nieuwe anderstalige werknemers op een veilige manier aan het werk kunnen zetten.”

IDEWE schonk intussen ook medisch materiaal aan het Oekraïens Huis en bezorgde Oekraïense jongeren via Digital For Youth laptops en computers. 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen