Onze strategie

Om onze dienstverlening nog te verbeteren, volgen we een strategisch plan. We formuleerden voor onszelf drie strategische ambities om doelgericht om te gaan met een aantal grote uitdagingen en kansen. En zo onze service nog te verbeteren. 

Samen werken aan slimme en duurzame oplossingen

We gaan resoluut voor oplossingen die een antwoord bieden op belangrijke maatschappelijke thema’s. Om zo de werkgever, de werknemer én de maatschappij vooruit te helpen. Alleen zo sluiten we nauwgezet aan op het beleid van uw organisatie.

Natuurlijk kunnen we dat niet alleen: daarom ontwikkelen we onze oplossingen samen met onze klanten. Hoe we die samenwerking een duwtje in de rug geven? Door meerjarentrajecten op te stellen binnen onze slimme 360°-preventieaanpak.

Daarin is ook ruimte voor de bijdrage van andere partners en dienstverleners. Zo pakken we uw uitdagingen doordacht aan. En creëren we een ecosysteem waarin alle elementen voortdurend in wisselwerking staan met elkaar.

 

 

Verbreding van onze preventieve acties

De verbreding van onze focus naar maatschappelijke thema’s sluit perfect aan bij de wettelijke uitbreiding van onze doelgroep. Vroeger bleef die beperkt tot de actieve werknemers. Vandaag horen daar bijvoorbeeld ook stagiairs en zieke werknemers bij.

Toch volstaat dat voor ons niet om voldoende in te spelen op alle maatschappelijke thema’s. Daarom bieden we ook oplossingen voor potentiële werknemers: werklozen, studenten en zelfstandigen.

 

Medewerker met impact

Onze medewerkers zorgen er met advies en begeleiding voor dat uw beleid meer impact heeft. Ze werken met passie voor uw organisatie en bieden slimme oplossingen die haar op het lijf geschreven zijn.

Ons contact met uw werknemers is doorgaans minder direct. Toch staan we bij vragen of problemen voor hen klaar met rechtstreekse begeleiding. Meer en meer nemen onze arbeidsartsen en preventieadviseurs de rol op van coach. Ook uw werknemer krijgt de touwtjes meer in handen. Hij kiest zelf met wie hij zijn persoonsgegevens deelt.

Focussen we ons meer op maatschappelijke thema’s? Dan is het ook onze taak om deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Bijvoorbeeld door de discussie te voeden met slimme richtinggevende data. En zo onze toegevoegde waarde extra te bevestigen.