Terug Klantengetuigenis Agio

Aantal werknemers: 300

Klantengetuigenis Agio

In de fabriek van Agio Cigars in Westerlo verwerken de werknemers ruwe tabak tot kwaliteitsvolle sigaren. “De productie gebeurt volledig machinaal”, zegt Lieve Bellekens, Quality & EHS Manager. “Veel van onze werknemers staan lang recht en voeren repetitief werk uit. Ergonomische risico’s loeren om de hoek, dus vroegen we advies aan Groep IDEWE.” Het resultaat? Een gedetailleerd ergonomierapport met prioriteiten én de fundamenten voor een duurzaam ergonomiebeleid.

“We hebben heel loyale werknemers. Wie bij ons begint, blijft hier vaak ook”, vertelt Luk De Leeuw, hr-manager bij de Belgische tak van de Scandinavian Tobacco Group (STG), waartoe de fabriek in Westerlo behoort. “Maar net omdat veel van onze medewerkers een hoge anciënniteit combineren met repetitieve handelingen en hef- en tilwerk, willen wij als organisatie hun gezondheid extra beschermen.” Groep IDEWE stuurde een preventieadviseur ergonomie ter plaatse voor een Ergo Scan: een programma waarbij de ergonoom per werkpost alle risicofactoren voor fysieke overbelasting in kaart brengt.

Alle prioriteiten op een rijtje

“Het eerste wat de preventieadviseur van IDEWE doet is: luisteren naar onze werknemers. Hoe bedienen zij hun machines? Op welke obstakels botsen ze?”, vertelt Lieve. “Voor sommige problemen komen ze samen tot een oplossing. Zo kunnen kleine aanpassingen van de werkpost soms wonderen doen. Voor de meeste uitdagingen zijn er structurele veranderingen nodig. Denk maar aan aanpassingen aan de werkpost, jobrotatie en opleidingsprogramma’s.”

“De Ergo Scan helpt ons om ergonomische risico’s juist in te schatten en gefundeerde keuzes te maken” - Luk De Leeuw, hr-manager

Om die aanpassingen in kaart te brengen, gebruikt de preventieadviseur de Key Indicator Method (KIM). “Elke werkhandeling krijgt een risicoscore. Zo kunnen we risico’s vergelijken en prioriteiten stellen”, aldus Luk. “Een aantal van die hoogrisicofactoren staat nu in ons productie- en jaaractieplan, zodat we ze grondiger kunnen aanpakken.”

KIM-methode: wetenschappelijke analyse, snel resultaat

De KIM-methode of knelpuntenmethode werd ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd door Baua, het Duitse instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk. Ze beoordeelt elke werkhandeling aan de hand van zes factoren:

  1. tillen, houden en dragen
  2. trekken en duwen
  3. repetitief werk
  4. lichaamskracht
  5. extreme houdingen
  6. lichaamsbeweging

Elke handeling krijgt een score van 0 (niet belastend) tot 100+ (uitermate belastend). Zo kunnen werkgevers de risico’s objectief vergelijken en een plan van aanpak opstellen.

De KIM-methode toepassen op uw werkomgeving?
Vraag meer info aan onze experts. 

Ergonomiematrix slaat brug tussen werk en werknemer

De Ergo Scan van IDEWE vormt de start van een uitgebreid ergonomietraject. “We plukken de vruchten van de ervaring van Groep IDEWE”, vertelt Lieve. “Omdat ze zoveel organisaties bijstaan en zelf wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, weten ze precies welke ergonomische maatregelen effectief werken. Die expertise delen ze met ons, waardoor wij nu heel gericht aan de slag gaan.”

“We plukken de vruchten van de ervaring van Groep IDEWE. Zij weten welke maatregelen effectief helpen en delen die expertise met ons” – Lieve Bellekens, Quality & HS Manager

Samen met de arbeidsarts van IDEWE stelde de preventiedienst een ergonomiematrix op. Die toetst de aanbevelingen van IDEWE aan medische problemen bij werknemers. Lieve: “Heeft één van onze werknemers chronische fysieke klachten? Of valt er iemand langdurig uit door nek- en rugproblemen? Dan zoeken we in overleg met de arbeidsarts naar oplossingen die een brug slaan tussen de gezondheid van de werknemer en het werk. De ergonomiematrix is daarbij een goede leidraad.”

“Niet iedere werknemer staat te springen voor een nieuw takenpakket”, vult Luk aan. “Dat begrijp ik. Als je twintig jaar met dezelfde machine werkt en je moet plots naar een andere werkplek verhuizen, dan geef je een stukje zekerheid en comfort op. Dankzij de ergonomiematrix kunnen we samen met de medewerkers objectief bekijken welk werk goed is voor hén en de organisatie.”

Uniform ergonomiebeleid schept duidelijkheid

Agio Cigars is sinds 2020 onderdeel van de Scandinavian Tobacco Group (STG), die ook een vestiging heeft in Lummen. “Daar hadden we vijf jaar geleden ook al een ergonomiestudie aangevraagd bij Groep IDEWE, dus we kenden de voordelen”, vertelt Luk De Leeuw. “Door dezelfde studie nu in Westerlo te organiseren, legden we de basis voor een gecentraliseerd en uniform ergonomiebeleid. Dat vergemakkelijkt de communicatie naar de werknemers, want onze manier van werken is overal dezelfde.”

Of Luk de ergonomiestudie van Groep IDEWE ook aan andere organisaties zou aanraden? “Absoluut”, zegt hij. “We kregen niet alleen een gedetailleerde studie mét omkadering. We konden ook op elk moment vragen stellen. Ja, zelfs tijdens de drukke coronaperiode. De organisatie leverde topwerk, precies zoals we hadden verwacht. Zeer grondig, en zeer professioneel.”

Kampt jouw organisatie ook met fysieke uitdagingen? Met de Ergo Scan breng je alle risico’s in kaart. En je krijgt gericht advies waarmee je snel aan de slag kunt.

Meer info? Neem contact op met onze expert!