Terug Opvallen is van levensbelang

Opvallen is van levensbelang

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

Expert Patrik Daems

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

Kies in de land- en tuinbouw best voor signalisatiekleding van klasse 3

In omstandigheden met een verminderde zichtbaarheid is signalisatiekleding een basisvereiste om ongevallen te vermijden. “Aangezien in de land- en tuinbouw de activiteiten doorgaan tot ‘s avonds laat en in de nacht, is het noodzakelijk om daar voldoende aandacht aan te besteden”, zegt preventieadviseur arbeidsveiligheid Patrik Daems van IDEWE. “Zeker in de herfst en de winter als regen, mist en sneeuw voor een extra filter zorgen, is opvallen van levensbelang.”

Voor professionele gebruikers in de land- en tuinbouw is signalisatiekleding een persoonlijk beschermingsmiddel tegen het risico van verminderde zichtbaarheid. Bestuurders van land- en tuinbouwmachines gaan vaak de baan op als het al of nog donker is. Machines moeten aan- en afgekoppeld worden, vrachten worden geladen en gelost en verkeerswegen moeten vrijgemaakt worden van modder. 

Op de weg en op het erf

“Het is onvermijdelijk dat werknemers zich in dat soort situaties onbeschermd op de openbare weg begeven”, aldus Patrik Daems. “Maar ook als je op het erf als voetganger rondloopt, zowel in openlucht als in hangars en stallen, is het cruciaal dat je jezelf laat zien door middel van signalisatiekleding. Je mag er niet vanuit gaan dat je de situatie daar zo goed kent dat er niets kan gebeuren. Dat is immers buiten loonwerkers, leveranciers of bezoekers gerekend die minder vertrouwd zijn met de omstandigheden. De grootste risico’s doen zich bovendien altijd voor als zich, na een storing of panne, verschillende mensen verzamelen om het euvel op te lossen.”

Overdag en ‘s nachts

Signalisatiekleding is gemaakt uit een fluorescerende stof met reflecterende en steeds vaker ook retroreflecterende stroken. “Professionele fluokleding kan alleen in rood, geel of oranje. Die hebben hoofdzakelijk overdag hun nut. De reflecterende strips bieden bescherming als het donker is omdat ze artificieel licht reflecteren. Retroreflecterende strips bieden een nog betere bescherming omdat ze het licht van voertuigen gericht terugkaatsen in de richting van de lichtbron zelf. Daardoor zijn ze vanop zeer grote afstand zichtbaar. Ook verkeersborden en nummerplaten zijn daar tegenwoordig mee uitgerust.”

EN471 en EN20471

fluo

Om te kunnen beoordelen welke veiligheids- en preventiemaatregelen werknemers in acht moeten nemen, moet je als werkgever vertrekken van de risicoanalyse. “Aangezien de activiteiten in de land- en tuinbouw vaak ook in slechte weersomstandigheden en ’s nachts gebeuren, is dit voor wat signalisatiekleding betreft van minder belang. Ik adviseer werkgevers immers om sowieso te kiezen voor kleding die aan de klasse 3-norm voldoet. Dat is kleding die in alle omstandigheden die relevant zijn voor de sector voor de beste zichtbaarheid zorgt.”

“Het onderscheid tussen de 3 veiligheidsklassen wordt bepaald door de EN471-norm die in 2013 verveld is in de EN20471-norm. Fabrikanten mogen kledinglijnen die een typekeuring ondergingen toen de oude norm nog gold blijven produceren en verdelen.”

  • Klasse 1: voor omstandigheden met een lager risico moet minstens 0,10 m² retroreflecterend materiaal en 0,14 m² fluostof zichtbaar zijn. 
  • Klasse 2: minstens 0,13 m² retroreflecterend materiaal en 0,50 m² fluomateriaal.
  • Klasse 3 voor omstandigheden met een hoog risico: minstens 0,20 m² retroreflecterend materiaal en 0,80 m² fluomateriaal.

Nog een paar aandachtspunten

De omstandigheden waarin signalisatiekledingstukken worden gedragen zorgt ervoor dat ze snel vuil worden. “Daardoor daalt hun functionaliteit en beantwoorden ze niet meer aan de norm. Regelmatig reinigen is bijgevolg de boodschap. Doe dat dan ook volgens de richtlijnen van de producent want anders dreigt de zichtbaarheid van het fluomateriaal en de strips snel verloren te gaan.”

“En tot slot: als je een kledingstuk uittrekt omdat je het te warm hebt, kan het je ook niet meer beschermen. Kies dus voor stoffen die comfortabel zitten en aangepast zijn aan de weersomstandigheden en de activiteiten die uitgevoerd moeten worden.”

Contacteer onze experts voor meer informatie

Lees ook: 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen