Terug Steeds meer gebouwen moeten een EPC op het schap hebben liggen

Steeds meer gebouwen moeten een EPC op het schap hebben liggen

- Infrastructuur | Milieu | Energie

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

Vanaf 2020 ook voor kleine kantoren, handelspanden, horeca, medische praktijken of B&B’s

Vlaanderen wil tegen 2050 een energiezuinig gebouwenpark. Om die ambitie waar te maken, verplicht de overheid eigenaars van gebouwen in steeds meer categorieën een EPC (energieprestatiecertificaat) op te stellen. Zo is het EPC bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen al meer dan tien jaar verplicht. Vanaf 1 januari 2020 zal er ook een EPC opgesteld moeten worden voor kleine niet-residentiële gebouwen. Voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen wordt dat verplicht vanaf 2022.

Een EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars snel en ondubbelzinnig te informeren over de energetische prestaties van een gebouw.

Een EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars snel en ondubbelzinnig te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. Dat gebeurt onder meer aan de hand van een label. A+ staat dan voor zeer energiezuinig terwijl F zeer energieverslindend is. Het attest en het label is het gevolg van een onderzoek uitgevoerd door een energiedeskundige type A.

Kleine niet-residentiële gebouwen

Eigenaars van kleine niet-residentiële gebouwen moeten vanaf 2020 een EPC kunnen voorleggen bij verkoop of verhuur.

Net zoals voor woningen en appartementen, moeten vanaf 2020 de eigenaars van kleine niet-residentiële gebouwen een EPC kunnen voorleggen bij verkoop of verhuur. Het gaat doorgaans over kantoren, handelspanden, horeca, medische praktijken of B&B’s. Het EPC is verplicht als het niet-residentiële gebouw aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • De eenheid moet zelfstandig functioneren
 • Er moet een eigen afsluitbare toegang zijn.
 • De bruikbare oppervlakte moet kleiner zijn dan 500m²
 • De eenheid mag geen deel uitmaken van een groot niet-residentieel geheel van meer dan 1.000m², zoals bijvoorbeeld een winkel in een shoppingcenter

Het EPC heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, maar mag eerder vernieuwd worden als bijvoorbeeld werken werden uitgevoerd die invloed kunnen hebben op het resultaat. Er is bovendien een vrijstelling voor gebouwen:

 • waarvan de bruikbare vloeroppervlakte kleiner is dan 50m²,
 • voor industriële doeleinden,
 • die als werkplaats dienen,
 • voor erediensten,
 • die minder dan 2 jaar gebruikt worden.

Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen geeft naast het label ook aanbevelingen voor een energiezuinige renovatie. De betere score die daarvan het gevolg zou zijn, wordt eveneens weergegeven. In tegenstelling tot het EPC voor woningen, worden in dit EPC geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

Gemeenschappelijke delen

Ten laatste op 1 januari 2022 moet er ook voor de gemeenschappelijk delen van bestaande appartementsgebouwen met 2 of meer wooneenheden een EPC opgemaakt worden.

Ten laatste op 1 januari 2022 moet er ook voor de gemeenschappelijk delen van bestaande appartementsgebouwen met 2 of meer wooneenheden een EPC opgemaakt worden. Voor nieuwbouw appartementsgebouwen is de verplichting pas van toepassing ten laatste tien jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning.

Bij de opmaak van het EPC worden de schil-delen en de scheidende binnenwanden en -vloeren in rekening gebracht, samen met de collectieve installaties voor verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie en de installaties op zonne-energie. Voor gebouwen met minstens 5 wooneenheden moet ook de verlichting in de gemeenschappelijke circulatieruimten opgenomen te worden.

Het energieprestatiecertificaat is nuttig bij de voorbereiding van de (totaal)renovatie van het gebouw samen met de mede-eigenaars. Ook dit is 10 jaar geldig maar het moet eerder aangepast worden als:

 • Minstens 15 % van de schildelen (na)geïsoleerd worden
 • Installaties vervangen of toegevoegd worden

Deze aanpassing moet gebeuren binnen de 6 maand. Het EPC van de aangesloten wooneenheden moet echter niet aangepast worden.

De energiedeskundigen van IBEVE beschikken over de nodige erkenning om deze certificaten voor u op te stellen.

Contacteer hen voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen