Terug Klantengetuigenis VitaS

Aantal werknemers: 300 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1993

Klantengetuigenis VitaS

Ouderenzorgvereniging VitaS werkt al meer dan 25 jaar samen met IDEWE. Het geheim? “Open communicatie bij beide partijen”, zegt algemeen directeur Chris Demulder. “Geen enkele organisatie is volgroeid: ze heeft altijd groeimarge. Door constructieve feedback blijven wij ons ontwikkelen. Daarvan is onze langdurige samenwerking met IDEWE het bewijs.”

DUURZAAM GEZONDHEIDSBELEID

keuken-vitas

“VitaS omvat drie zorgcampussen, een centrale keuken, en een administratieve en technische dienst. De belangrijkste doelstelling van de vereniging? “We willen een open huis zijn met een blik op de wereld. Daarvoor zijn heel wat medewerkers nodig: technische en onderhoudsmedewerkers, keukenhulpen, zorgverstrekkers (rechtstreeks en onrechtstreeks), en administratieve en leidinggevende functies.” De voornaamste uitdagingen? “Heffen en tillen, beeldschermwerk en de werkdruk. En dan zijn er nog de psychosociale aspecten: iedere werknemer krijgt met stress te maken.”

Die uitdagingen pakt VitaS samen met IDEWE aan: “Onze acties waren vaak gericht op preventie. Maar sinds 2015 werken we aan een duurzaam gezondheidsbeleid. Een dat zich niet alleen focust op de psychosociale aspecten, maar ook op de lichamelijke gezondheid.” Dat is nodig, volgens Chris: “In onze organisatie is het belangrijk om oog te hebben voor de vergrijzing: de psychische en fysieke belasting eigen aan dit werk hebben een grote impact. Daarom mogen we ook de gezondheid van onze oudere werknemers niet uit het oog verliezen.”

GEZONDHEID EERST

In 2015 stapte VitaS in op IDEWE’s Fit4Work-traject: “Een totaalconcept dat volledig in onze organisatie zit ingebed. Onder begeleiding van IDEWE richtten we in 2015 drie nieuwe werkgroepen op. Die focussen op heffen en tillen, preventie en het totale gezondheidsbeleid. Elke werkgroep telt een vijftiental personeelsleden uit verschillende afdelingen. Zo bereiken we de rest van onze medewerkers gemakkelijker.”

Over de samenwerking is Chris tevreden: “IDEWE begeleidde ons prima met ons gezondheidsproject. Ze hielpen ons met de voorbereiding en intake. En gingen met een behoeftepeiling na wat onze noden precies waren.

We kregen ook een aantal verbeteractievoorstellen die specifiek bij onze organisatie passen. Een groot pluspunt: IDEWE levert nooit algemene oplossingen, maar altijd specifiek aangepaste voorstellen.” Dankzij IDEWE’s begeleiding groeide VitaS’ gezondheidsbeleid uit tot een vast gegeven. “Onze gezondheidswerkgroep VitaFit komt tweemaandelijks samen, we publiceren een gezondheidskrant, organiseren acties en brengen een jaarkalender uit. Dat werpt zijn vruchten af: onze medewerkers besteden meer aandacht aan een gezonde levensstijl.”

OPEN EN EERLIJKE COMMUNICATIE

VitaS’ interne preventieadviseur werkt vlot samen met IDEWE: “Hij krijgt tips van IDEWE’s arbeidsarts, en mag hem om het even wat vragen. Weten we iets niet over ergonomie? Dan zorgt IDEWE ervoor dat de persoon met de juiste expertise ons meteen te woord staat. Of dat hij later contact opneemt voor tekst en uitleg.” Ook voor opleidingen rekent VitaS op de kennis van IDEWE: “Onze medewerkers volgden al diverse trainingen: EHBO en ergonomie, preventie en ziekteverzuim. En dan zijn er ook de gezondheidsopleidingen binnen Fit4Work.”

VitaS is al meer dan 25 jaar klant bij IDEWE. Wat het geheim is van die lange samenwerking? “Feedback op tijd en stond, open en eerlijke communicatie en constant op zoek zijn naar verbetering. Dat is een combinatie die zijn vruchten afwerpt.”