Terug Wanneer heeft uw werknemer recht op een beeldschermbril?

Wanneer heeft uw werknemer recht op een beeldschermbril?

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Maak werk van een procedure voor de aanvraag van een correctiemiddel

Beeldschermwerkers kunnen op het einde van de werkdag last hebben van prikkende of vermoeide ogen. Een beeldschermbril kan voor hen soms het verschil maken.

Beeldschermbril

De kans is groot dat wie al een aantal jaar zijn leesbril niet meer kan missen, ook problemen krijgt als hij langdurig naar een beeldscherm moet kijken. Het accommodatievermogen, de mate waarin de eigen ooglens een beeld kan scherpstellen, daalt immers met de leeftijd. De gebruikte leescorrectie en ook de correctie voor ver zijn dan niet meer geschikt voor het zicht op tussenafstand of beeldschermafstand.

De wetgever beschouwt een beeldschermbril in dat geval als een noodzakelijk correctiemiddel voor het uitvoeren van beeldschermwerk. De kosten ervan vallen in dat geval ten laste van de werkgever.

Een beeldschermbril

Niet enkel wie op een desk- of laptop werkt heeft recht op een beeldschermbril.

Een beeldschermbril is enkel bedoeld voor beeldschermwerkers. Titel 2 van boek VIII van de codex over het welzijn op het werk heeft het over “elke werkpost die uitgerust is met een beeldscherm”, behalve voor:

  • bestuurdersplaatsen van voertuigen of machines;
  • computersystemen in transportmiddelen;
  • computersystemen voor publiek (bankterminals, infoschermen, …);
  • kleine draagbare computers die niet in een werkpost zijn opgesteld;
  • rekenmachines, kasregisters en andere.

De bril corrigeert het zicht op een afstand van ongeveer 50 tot 60 cm tot het toetsenbord en 70 cm tot het beeldscherm. Voor mensen die op het einde van de dag vaak last hebben van vermoeide ogen zorgt de bril voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering.

Als werkgever beschikt u het best over een procedure voor de aanvraag van dergelijk correctiemiddel. IDEWE kan u daarbij helpen.

Medisch onderzoek

De arbeidsarts start meestal de aanvraag van een beeldschermbril na een oogtest, die deel uitmaakt van het medisch onderzoek. Acht hij dergelijke correctie noodzakelijk, dan verwijst hij de werknemer door naar een oogarts die de correctie voor het werken op een beeldscherm precies zal bepalen. De werknemer legt het voorschrift vervolgens ter goedkeuring voor aan de HR-dienst van zijn werkgever, zodat de bril dan kan besteld worden.

Leg uw vragen of uitdagingen voor aan onze experts.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen