Terug Nazorg na agressie-incidenten in de Zorg

Nazorg na agressie-incidenten in de Zorg

- Stress en burn-out | Schokkende gebeurtenissen | Digitale tools

Expert Bianca Kints

Segmentmanager Zorg

34,4 procent van de werknemers in de Zorg kregen te maken met externe agressie

Door de coronapandemie zijn onze lontjes korter geworden en onze tenen langer. Onder meer in de Zorg leidt dat tot een stijging van de agressie-incidenten. Naast de mogelijke fysieke risico’s of de directe psychologische impact doen ze ook het risico toenemen op stress en burn-out. “De behoefte aan een beleid dat werknemers hiertegen beschermt en nazorg garandeert, was voor corona al groot en is de voorbije twee jaar alleen maar toegenomen”, zegt Hilde De Man.

34,4 procent van de werknemers in de Zorg werden de voorbije maanden geconfronteerd met vormen van externe agressie. “Agressie is een basale reactie van de mens die zich vooral manifesteert in crisissituaties”, zegt professor arbeidsgeneeskunde en algemeen directeur Lode Godderis van IDEWE. “De pandemie en de maatregelen die daarvan het gevolg zijn, hebben een situatie geschapen die zowel voor de zorgverlener als voor patiënt of de bezoeker van een zorgorganisatie als stresserend wordt ervaren.”

Nazorg

Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers die geconfronteerd worden met agressie systematisch slechter scoren op verschillende indicatoren van welzijn en onwelzijn op het werk in vergelijking met werknemers die niet te maken kregen met agressie. Zo zien we bijvoorbeeld dat het burn-out risico 10% hoger ligt bij werknemers die agressie meemaakten.

“Goede nazorg is essentieel om de betrokkenen opnieuw een veilig gevoel te geven op het werk”, zegt disciplineverantwoordelijke psychosociale aspecten Hilde De Man van IDEWE. “Om een beter beeld te krijgen van de situatie, is het belangrijk dat iedereen die geconfronteerd wordt met verbale of fysieke agressie dat ook meldt. Vandaag is dat, zeker voor mensen die al een tijd in dienst zijn, niet altijd het geval, waardoor de cijfers wellicht enkel het topje van de ijsberg laten zien. Dat komt vaak door gewenning, omdat het niet duidelijk is wat er achteraf met de meldingen gebeurt of omdat het niet altijd duidelijk is wat als ‘agressie’ omschreven moet of kan worden. Samen, in een team of als organisatie, die grens vastleggen en sensibiliseren om toch te registreren kan helpen om een juister idee te krijgen van het probleem. Op basis daarvan is een nauwgezette opvolging en een duurzamer beleid mogelijk. Ons Buddyboard-platform is een instrument dat daarbij kan helpen.”

BuddyBoard

BuddyBoard is een digitaal platform waarop zorgmedewerkers via hun pc of smartphone agressieincidenten kunnen melden en meteen ook kunnen aangeven welke impact het incident op hen heeft. Tegelijk hebben ze de kans om aan te duiden met welke collega ze hierover willen praten. Deze ‘buddy’ zal hen praktische en emotionele ondersteuning geven na het incident. Hoe groter de impact van het incident, hoe intenser de opvolging. Het systeem ondersteunt de verschillende betrokken actoren en garandeert ook opvolging op langere termijn. Door zelf de impact aan te geven en de buddy te kiezen, nemen werknemers de regie over hun nazorgtraject. De inzichten uit de gemelde incidenten kunnen bovendien voeding geven aan het agressiebeleid.

“De nazorg door eigen collega’s is een belangrijk aspect van Buddyboard.”, zegt segmentmanager Zorg Bianca Kints van IDEWE.  “De filosofie achter BuddyBoard is dat iedereen een luisterend oor kan zijn voor collega’s binnen het team. Je hart luchten bij een collega is vaak gemakkelijker dan meteen naar een leidinggevende, vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten te stappen. Weten dat je melding uitmondt in een nazorgtraject kan ook motiveren om de registratie goed te doen. Als organisatie investeren in een netwerk van ‘zorgcollega’s’, is ook waardevol voor het detecteren van stress-signalen in andere situaties.”

Ondersteuning voor meer draagkracht

Lees het artikel over dit onderwerp in DS Weekblad van 29 januari (Achter de betaalmuur) – Het welzijn van de zorg - Eerst applaus, nu klappen voor de zorg

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen