Monitoring van knelpuntberoepen

 

Wat zegt de arbeidsdeal?

Omdat knelpuntberoepen de economie zo sterk afremmen, wilt de arbeidsdeal er – terecht – aan werken. Per sector moeten de sociale partners om de twee jaar concreet aanwijzen waar de knelpuntberoepen zitten, wat de oorzaken zijn van de tekorten en wat de mogelijke maatregelen zijn om dat aan te pakken. Ook zullen de verschillende overheden van ons land nauwer samenwerken om die maatregelen in te voeren.

Advies IDEWE

De vreemde eend in de bijt in dit dossier, want dit aspect van de arbeidsdeal heeft geen directe impact op werknemerswelzijn. Maar wel omgekeerd: meer werknemerswelzijn kan de knelpuntproblematiek verzachten. Behalve een mismatch tussen vraag en aanbod is immers ook het enorme langdurige ziekteverzuim daar een belangrijk factor in. Deze inactieve mensen re-integreren zou niet alleen een gouden zaak zijn voor hun persoonlijke welzijn, maar ook voor de problematiek rond de arbeidsmarktkrapte op macroniveau.
 

Knelpuntberoepen vereisen daarnaast door hun natuur extra aandacht voor welzijn, gezondheid en veiligheid op het werk: de oorzaken van waarom het beroep een knelpuntberoep is, liggen vaak bij de uitvoering van het werk. Denk maar een repetitieve musculoskeletale belasting bij verpleegkundigen, een zittende levensstijl bij vrachtwagenchauffeurs, heffen en tillen van zware lasten in de bouwsector … Met een risicoanalyse worden deze knelpunten in kaart gebracht en kunt u als werkgever inzetten op retentie.

Inzoomend op microniveau ten slotte – meer bepaald individuele bedrijven – bestaat er ook een link tussen knelpuntberoepen en heractivering. Er is nog een ‘arbeidsmarktreserve’ met veel potentieel die we vandaag niet benutten. Het gaat om mensen die niet officieel aan het werk zijn maar ook niet officieel werkloos, werknemers die na ziekte in loopbaanonderbreking zitten of personen met een beperking bijvoorbeeld. Bedrijven die ook die doelgroep in het rekruteringsvizier houden, slagen er soms in zeldzame profielen aan te trekken die anders in de inactiviteit zouden blijven zitten.

Waar kan IDEWE jou bij helpen?

Bij knelpuntberoepen zijn extra aandacht voor welzijn, gezondheid en veiligheid nodig.

Jouw startpunt?