Welzijn en preventie bij de overheid

Werkbaar werk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dat zijn de streefdoelen voor het welzijn in de overheidssector. Welke ontwikkelingen moet u daarbij opvangen?

  • Vergrijzing – De gemiddelde leeftijd van overheidswerknemers neemt toe. Hoe blijven mensen van 45+ gemotiveerd aan de slag?
  • War for talent – Het wordt alsmaar belangrijker om het talent van uw werknemers ten volle in te zetten? Hoe krijgt u de juiste persoon op de juiste plek?
  • Concentratie – De ooit vernieuwende landschapskantoren voldoen niet meer. Werknemers ervaren ze vaak als storingsfactor.
  • Herstructurering – De nood aan schaalvergroting en professionalisering dwingt gemeentebesturen (en OCMW’s) om de krachten te bundelen. Zulke fusies houden vaak ingrijpende veranderingen in voor werknemers. Hoe blijft hun werkvermogen en psychosociaal welzijn intact?
  • Lichamelijke klachten – Zowel beeldschermwerkers als technici voelen de impact van hun werk op hun lichaam. 33 procent van die eerste groep kampt met nekklachten. En wie belastend werk doet, voelt dikwijls het effect daarvan op zijn rug.

Werkvermogen versterken binnen de overheid

Ergonomie en gezondheid, jobtevredenheid en psychosociaal welzijn: al die domeinen vragen uw aandacht, op organisatie- en individueel niveau.

Onze experts stellen u daarom deze aanpak voor:

Treinen
  1. Scan – Met onlinetools zoals StressBalancer, Wellfie, Employee Fit Survey of OptiDesk krijgt u en uw werknemers snel en eenvoudig zicht op de verschillende uitdagingen en bevordert u zelfredzaamheid.
  2. Actie – We pakken verbeterpunten doelgericht aan en versterken de positieve aspecten uit de resultaten van onze onlinetools. De insteek? Gedeelde verantwoordelijkheid. U biedt de kansen (zoals een slim opleidingsbeleid), uw werknemer grijpt ze.
  3. Follow-up – We begeleiden uw organisatie en uw werknemers om de vastgelegde doelstellingen te behalen. Het Fit4Work-programma spoort werknemers aan om ook buiten de werkuren gezonde keuzes te maken. En via een workshop gezonde veerkracht bevordert u de weerbaarheid tegen stress, burn-out en uitputting.
Resultaat? Een werkomgeving met een gezond werkvermogen, waar werknemers zich fysiek en mentaal goed voelen en hun talenten ten volle ontplooien.

Oplossingen op maat in 360°-modus

Gezond en bevlogen achter het scherm? Veilig en duurzaam werken? Aan de slag met de juiste kennis en tools? Ontdek enkele producten uit onze 360°-benadering.

Leg ons uw uitdagingen voor

Hebt u een vraag bij ons aanbod voor slimme preventie? Of wilt u een concrete uitdaging of een project bespreken met een expert?

Neem contact op met ons

Ontvang preventie- en welzijnsnieuws voor uw sector

Met juiste, actuele kennis speelt u proactief in op nieuwe ontwikkelingen. Onze experts delen graag met u recente wetenschappelijke inzichten, inspirerende cases en feilloos advies op maat van uw sector.