Terug 23% meer meldingen van psychosociale risico’s in 2018

23% meer meldingen van psychosociale risico’s in 2018

- Stress en burn-out | Cijferinzichten

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Alertheid van collega’s is een belangrijk medicijn tegen pestgedrag

Vooral conflicten op het werk (42,6%), stress en burn-out (22,7%) en pesterijen (15,6%) zorgden ervoor dat IDEWE vorig jaar 23% méér meldingen van psychosociale risico’s kreeg dan in 2017. Om precies te zijn trokken 2.789 werknemers vorig jaar aan de alarmbel. Naar aanleiding van de ‘Week tegen Pesten’ roept IDEWE op tot meer respectvol gedrag op de werkvloer.

De top 5 van de meldingen van psychosociale risico’s

In 1.189 gevallen (42,6%) waren conflicten op het werk de aanleiding. 634 keer (22,7%) betrof het stress en burn-out. 434 keer (15,6%) ging het over pesten. Er kwamen ook 102 meldingen van fysiek geweld (3,7%) binnen en in 50 (1,8%) gevallen kwam ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer aan het licht.

Deze cijfers tonen volgens disciplineverantwoordelijke Psychosociale Aspecten Hilde De Man van IDEWE vooral aan dat meer werknemers de weg naar hun preventieadviseur beter weten te vinden. “In meer dan 4 op de 10 gevallen ging het om conflicten op de werkvloer. Om deze conflicten niet te laten escaleren tot pesterijen, moeten deze snel en constructief aangepakt worden. Een psychosociaal welzijnsbeleid binnen de onderneming kan hierbij helpen.”

Mentale gezondheidsproblemen door pesten

Bijna 1 op de 6 meldingen (15,6%) ging over pesterijen op de werkvloer. In 2017 was dit nog ‘slechts’ 13%. “Pesten op het werk heeft grote gevolgen. Studies tonen aan dat slachtoffers meer mentale gezondheidsproblemen - zoals depressie, angst en post-traumatische stress - ervaren dan werknemers die niet gepest worden. Ook werkgevers verliezen hierbij. Wie gepest wordt, is minder betrokken, minder productief, vaker ziek en verlaat sneller de onderneming.”

Een luisterend oor

Bij 8% van wie aangaf gepest te worden, werd er door IDEWE een formeel dossier opgesteld. Bij 38% werd aan een preventieadviseur gevraagd om informeel te bemiddelen, te overleggen met een leidinggevende of om de werknemer individueel te begeleiden. Bij meer dan de helft (54%) volstond een persoonlijk gesprek met een preventieadviseur.

Een luisterend oor en een informele tussenkomst door een vertrouwenspersoon of preventieadviseur zal in de meeste gevallen volstaan om een slachtoffer van pestgedrag te ondersteunen. Hier hebben ook collega’s een rol in te spelen, bijvoorbeeld door alert te zijn voor signalen zoals geroddel, beledigingen en ongepaste opmerkingen, en duidelijk aan te geven hier zelf niet aan te willen meedoen. Naar aanleiding van de ‘Week tegen Pesten’ roepen we daarom op tot meer respectvol gedrag op de werkvloer.”

Voor meer informatie over een psychosociaal welzijnsbeleid in uw organisatie kan u contact opnemen met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen