Terug Rijden (z)onder druk of invloed van middelen

Rijden (z)onder druk of invloed van middelen

- Verkeersveiligheid | Alcohol, medicatie & drugs

Expert Kelly De Clercq

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Twee doe-workshops maken werknemers bewust van hun risicogedrag achter het stuur

Twee nieuwe doe-workshops moeten werknemers beter bewust maken van het effect van stress en het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen achter het stuur. “Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Belgische chauffeurs het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van agressief gedrag in het verkeer”, zegt Kelly De Clercq.

Stressfactoren bij bestuurders spelen een belangrijke rol bij ongevallen of verkeersinbreuken waaronder verkeersagressie, zegt Kelly De Clercq, preventieadviseur psychosociale aspecten bij IDEWE. “En beroepschauffeurs of mensen die voor hun job vaak de baan op moeten hebben wel wat stressprikkels te verwerken: werkdruk, file, deadlines, ... We weten uit onderzoek dat stress vaak de aanleiding is voor agressief gedrag. Bovendien is er ook een duidelijke link met alcoholgebruik. Mensen grijpen vaak naar alcohol om stress te vermijden of om ermee om te gaan.”

Herkennen en veranderen

verkeersagressie

“Om preventief te kunnen werken, is het sowieso nodig om informatie rond de onderwerpen te verstrekken maar we houden dat zeer beperkt. Het is allesbehalve een theoretische workshop. Het is de bedoeling dat de deelnemers actief aan de slag gaan met krantenknipsels en getuigenissen, waarin ze hun eigen gedrag kunnen herkennen of situaties herkennen die hen stresseren. Gedragsherkenning is één ding, gedragsverandering voor wie beseft dat het beter kan, is een tweede ambitie. Daarvoor geven we een hele reeks meteen bruikbare tips. Ze zijn vooral stof voor discussie over alternatief gedrag, waardoor deelnemers kunnen nadenken over wat hen meest effectief lijkt om bijvoorbeeld minder gestresseerd in de auto te kunnen stappen of anders te reageren op agressief gedrag van anderen.”

Onderschat effect

alcohol

Ook de workshop ‘Rijden (z)onder invloed’ mikt op een betere bewustwording over het effect van alcohol, drugs en geneesmiddelen op het rijgedrag en de gevolgen in het verkeer. “De aanpak is dezelfde. Want ook al is er een duidelijke wetgeving met betrekking tot middelengebruik in het verkeer, toch stellen we nog steeds risicogedrag. Veel chauffeurs er bovendien van uit dat middelengebruik tot de privésfeer behoort en bijgevolg geen invloed heeft op het werk. Ze onderschatten echter de gevolgen van hun middelengebruik tijdens de werkuren.” 

“Vooral het onderdeel ‘medicatie’ wordt door de meeste mensen onderschat. Zelfs artsen die geneesmiddelen voorschrijven besteden vaak te weinig aandacht aan de gevolgen voor het gedrag van hun patiënten in het verkeer. De workshop heeft ook in dit geval tot doel mensen te laten nadenken over hun risicogedrag, met een groter bewustzijn tot gevolg en een schat aan mogelijkheden voor alternatief gedrag."

Beide workshops passen in het AMD-beleid, stressbeleid of algemeen welzijnsbeleid van een organisatie.

Lees meer over de workshop 'Rijden (z)onder invloed'

Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor voor meer informatie over de workshop 'Rijden (z)onder druk'.

Lees meer over verkeersveiligheid op het werk.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen