Terug Klantengetuigenis Alstom

Aantal werknemers: 700 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2013

Klantengetuigenis Alstom

Alstom Brugge produceert momenteel dubbeldekstreinen voor de NMBS. Doordat ze werken met allerlei afvalstromen staan ze voor een grote uitdaging op het gebied van recyclage. Toch leveren ze aanzienlijke inspanningen om afval te verminderen. Hiervoor worden ze bijgestaan door IBEVE, experts in milieu en veiligheid. IBEVE maakt deel uit van Groep IDEWE.

Peter De Smet is EHS-manager bij Alstom Brugge, wat betekent dat hij verantwoordelijk is voor milieu, gezondheid en veiligheid. Marjolein Messiaen is externe milieucoördinator bij IBEVE. Ze zorgt ervoor dat de afdeling in Brugge voldoet aan de milieuregelgeving en wettelijke vereisten. Treinen en trams zijn één van de meest duurzame transportmiddelen. Duurzaamheid zit ook verworven in Alstom’s DNA.

“We streven ernaar om al onze samenwerkingspartners te inspireren met hetzelfde doel: milieuvriendelijke producten maken. De treinen die we hier bouwen, daar zitten morgen talloze mensen op. Dus we willen ervoor zorgen dat ze in een veilige en gezonde omgeving kunnen reizen”, vertelt Peter De Smet, EHS-manager bij Alstom Brugge.

Weg met overtollige verpakkingen

Foto-alstom-brugge-idewe.jpg

Alstom Brugge produceert momenteel dubbeldekstreinen, wat leidt tot complexe uitdagingen met afvalverwerking. Toch leveren ze tal van inspanningen om afval te verminderen. Een van de belangrijkste maatregelen die Alstom Brugge nam om afval te verminderen, is dat ze grondig keken naar de afvalstromen van hun toeleveranciers

“Een dubbeldekstrein bestaat uit maar liefst 8.000 verschillende onderdelen. Elk van die stukken wordt standaard in een verpakking geleverd door onze leveranciers. In het verleden werden deze verpakkingen weggegooid. We hebben geprobeerd dat te verminderen door transportunits te maken, waarin leveranciers hun onderdelen plaatsen. Hiermee verminderen we het gebruik van overtollige verpakkingen”, zegt Peter De Smet.

"We onderzoeken welke materialen we kunnen inzamelen voor recyclage, zelfs meer dan wat wettelijk verplicht is."

Milieubewustzijn op de werkvloer

Alstom richt zich niet alleen op de afvalstromen van de toeleveranciers, maar werkt samen met IBEVE om ervoor te zorgen dat hun eigen werknemers correct sorteren

"De werknemers krijgen toolboxen en andere hulpmiddelen zoals pictogrammen en foto’s. Bij Alstom worden meerdere talen gesproken, dus het moet voor iedereen duidelijk zijn. De werknemers vormen de bron van het bedrijf. Het is essentieel dat ze zich betrokken voelen bij missie van Alstom”, zegt Marjolein Messiaen, externe milieucoördinator bij IBEVE.

“Verandering is altijd moeilijk. Bijvoorbeeld, als je werknemers plotseling de opdracht geeft om niet meer te sorteren in één vuilnisbak maar in twee of drie verschillende vuilbakken, vereist dat een mentaliteitswijziging. We hebben minicontainerparken gemaakt, waardoor de werknemers niet ver hoeven te lopen met hun afval. Toch is het nodig om af en toe de regels te herhalen, anders vervalt de gewoonte snel”, vertelt Peter.  

“Er is ook permanent een afvalophaler ter plaatse, wat bijdraagt aan onze inspanningen. Ook bekijken we met de afvalophaler of er afvalstromen zijn die we bijkomend kunnen sorteren, zoals bijvoorbeeld bubbelfolie. We onderzoeken welke materialen we, boven wat wettelijk vereist is, kunnen inzamelen voor recyclage,” vult Marjolein aan.

Afvalstromen splitsen om recyclage te verbeteren

foto-alstom-brugge-containter-idewe.jpg

Bij Alstom streven ze naar twee belangrijke milieudoelstellingen: 90% van het afval moet recupereerbaar zijn en 80% moet gerecycleerd worden. 

“We halen ruimschoots de recuperatiedoelstelling. De recyclagedoelstelling? Daar werken we hard aan. We zijn goed op weg. Een van de voorbeelden is het verder splitsen van de afvalstromen. In totaal hebben we ongeveer 27 afvalstromen geïdentificeerd. Bijvoorbeeld, plastic wordt niet als één geheel beschouwd. We scheiden folie, bubbelfolie, isomo, enzovoort, apart van elkaar om ze zoveel mogelijk te recycleren”, vertelt Peter. 

“Ook zitten we samen met de afvalverwerker om de afvalstromen te analyseren. We onderzoeken of we bepaalde stromen afzonderlijk kunnen inzamelen om te zien of we die beter kunnen laten verwerken. Ons ultieme doel? De hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te houden.”

"We vragen veel van onze werknemers, maar het is essentieel dat ze zich betrokken voelen bij Alstom’s missie."

Minder afval, meer efficiëntie

Alstom probeert ook chemisch afval te verminderen door alleen de benodigde hoeveelheid chemicaliën aan te kopen. 

“We kopen geen bus lijm van een liter als we maar 20 milliliter per rijtuig nodig hebben. Door enkel aan te schaffen wat nodig is, hebben we twee voordelen: ten eerste voorkomen we verspilling door uitdroging als een grote bus niet volledig wordt gebruikt. En ten tweede zijn kleinere potjes volledig leeg wanneer ze opgebruikt zijn. Een efficiënter gebruik leidt tot minder afval”, zegt Peter. 

"Efficiënter gebruik leidt tot minder afval."

Samenwerken is tweerichtingsverkeer

Alstom en IBEVE werken al samen sinds 2017, en de samenwerking met IDEWE loopt zelfs al sinds 2013. Voor Peter is Marjolein het milieugeweten van het bedrijf.

“Marjolein is niet iemand die alle informatie aan mij doorspeelt, zodat ik die op mijn beurt moet doorgeven. Ze communiceert rechtstreeks met de leidinggevenden en de werkvloer om te bekijken hoe we als preventiedienst de sorteermethodes kunnen verbeteren. En om hulp te bieden waar dat nodig is. Het is een wisselwerking tussen de milieucoördinator van IBEVE, de afvalverwerker en de interne preventiedienst. Die drie partijen vormen één team waarin we de ruimte hebben om onze mening te geven. Het is zeker geen eenrichtingsverkeer”, sluit Peter af.

Over IBEVE 
IBEVE maakt deel uit van Groep IDEWE. Al meer dan dertig jaar kun je rekenen op onze expertise rond onder meer asbestonderzoek, milieubeheer en arbeidsveiligheid. Meer informatie over IBEVE.