Terug Klantengetuigenis Cartamundi

Aantal werknemers: 340 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1971

Klantengetuigenis Cartamundi

In 2014 zetten medewerkers en directie van Cartamundi een belangrijke stap. Ze tekenden een globaal beleid uit rond welzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Ons bewegingsprogramma Cartamotion draaide toen al, maar steunde nog niet op een overkoepelende policy”, zegt Bent Wouters, verantwoordelijke planning bij Cartamundi. Voor zijn gezondheidsbeleid riep Cartamundi de expertise van IDEWE in.

SHARING THE MAGIC OF PLAYING TOGETHER

Cartamundi groeide van bescheiden joint venture tot wereldmarktleider in kaart- en bordspelen. Zo nam de onderneming in 2015 de productiefaciliteiten van het Amerikaanse Hasbro (Monopoly, Risk, Trivial Pursuit) over. De missie bleef al die tijd dezelfde: sharing the magic of playing together.

Vandaag telt Cartamundi 2200 personeelsleden, verspreid over 11 landen. De hoofdzetel? Die is nog altijd gevestigd in Turnhout. Daar werken 340 mensen, van wie 63 procent arbeiders en 37 procent bedienden.

Wat zijn de voornaamste gezondheidsrisico’s bij Cartamundi? “Onze arbeiders kunnen rugklachten oplopen door heffen en tillen”, zegt Bent. “En ook voor onze bedienden is ergonomie cruciaal. De reden? De nefaste impact van beeldschermwerk en het lange stilzitten. Tot slot waken we over de mentale weerbaarheid van al onze personeelsleden.”

HELDERHEID

Het welzijnsbeleid is geïntegreerd in het mvo-beleid van Cartamundi en steunt op twee pijlers:

  1. Medisch toezicht en preventie van gezondheidsrisico’s en maatregelen rond de wet werkbaar en wendbaar werk;
  2. Cartamotion, een laagdrempelig en ruim programma van bewegingsactiviteiten, gedragen door de medewerkers en ondersteund door het management.

Bent: “Dankzij dat overkoepelende beleid staan concrete acties nooit op zichzelf. We stemmen alle initiatieven consequent af op onze visie over people en planet. Die integratie schept helderheid voor onze medewerkers.”

“IDEWE stond mee aan de wieg van ons gezondheidsbeleid. We benutten hun expertise op verschillende niveaus. Zo begeleidde IDEWE ons bij de vraag: ‘Hoe pak je zo’n welzijnsplan precies aan?’ En hun ergonomen ontwikkelden specifieke opleidingen voor onze medewerkers. Bijvoorbeeld rond de preventie van nek- en rugklachten.”

EIGENHEID

Cartamundi is trots op zijn bijzondere bedrijfscultuur. “We bewaken die identiteit in alles wat we doen”, vertelt Bent. “IDEWE vult ons op dat vlak uitstekend aan. We ervaren bij alle betrokkenen het grootste respect voor onze eigenheid. Uitkomst? Geen kant-en-klare, maar wel gepersonaliseerde oplossingen.”

IDEWE staat bij Cartamundi dan ook al enkele jaren te boek als betrouwbare partner: “De dienstverlener ondersteunt ons op uiteenlopende niveaus. Hij levert onze vertrouwenspersoon en milieucoördinator, externe preventieadviseur, bedrijfsarts en ergonoom. Het is ook heerlijk samenwerken met de mensen van ons lokale IDEWE-kantoor – inmiddels vertrouwde gezichten op onze bedrijfsterreinen.”

SOCIALE DIMENSIE

“De koppeling van gezondheid en beweging in één beleid verbetert niet alleen het welzijn van de medewerkers”, volgens Bent.

“We brengen mensen ook dichter bij elkaar. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke deelname aan het 10.000 stappenprogramma. Of wanneer we samen soep eten, bereid door mensen van tewerkstellingsinitiatief WEB."

Medewerkers waarderen dat. De sociale dimensie is bij Cartamundi nooit ver weg.