Terug Klantengetuigenis MSD

Aantal werknemers: 780 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1989

Klantengetuigenis MSD

MSD is een farmaceutisch bedrijf dat sinds 1972 een productievestiging heeft in Heist-op-den-Berg en dat al dan niet voorschriftplichtige geneesmiddelen produceert. Sinds de oprichting groeide het bedrijf sterk, van 125 naar 780 werknemers. Ongeveer 530 medewerkers zijn actief in de productieafdelingen of kwaliteitscontrolediensten. Daarnaast zijn er zo’n 250 werknemers die gespecialiseerde ondersteunende diensten verlenen.

SPECIFIEKE EN ALGEMENE RISICO’S BIJ MSD

“Zoals in de meeste bedrijven zijn er ook bij MSD allerlei risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu”, zegt Ingrid Van de Poel. “Meer specifiek maken wij geneesmiddelen die bedoeld zijn om goed opgenomen te worden door het lichaam, zoals bijvoorbeeld een zalfje voor de huid of een aerosol die hooikoortssymptomen verlicht. Bijzondere waakzaamheid en een goed preventiebeleid is dan ook geboden om te voorkomen dat onze werknemers aan actieve bestanddelen, tussenproducten of eindproducten worden blootgesteld. Gezien ons bedrijf ook heel wat verpakkingsactiviteiten, formulatieprocessen en onderhoudswerkzaamheden uitvoert, zijn er ook risico’s van mechanische aard. Onze verpakkingslijnen zijn wel grotendeels geautomatiseerd maar manuele handelingen blijven toch nodig. Ook daar zetten we in op preventie om te voorkomen dat iemand bijvoorbeeld met zijn vinger tussen een draaiend machineonderdeel terechtkomt.

Daarnaast werken we preventief rond ergonomie, zowel voor onze bedienden die vaak vele uren met een computer werken als voor labomedewerkers en collega’s die aan de verpakkingslijnen werken. Zo willen we voorkomen dat werknemers op termijn last zouden krijgen van schouderklachten door tilactiviteiten, of van een ‘muisarm’ door veelvuldige, repetitieve bewegingen tijdens het werken met een PC.

Sinds de nieuwe wetgeving rond psychosociale risico’s van kracht is, proberen we ook meer in te zetten op acties die stress kunnen verminderen, onderlinge werkrelaties kunnen bevorderen en op ‘werkbaar werk’.”

SPECIALISATIE IN DIVERSE DISCIPLINES

“Onze interne preventiedienst VGM telt 3 medewerkers gespecialiseerd in veiligheid, gezondheid en milieu”, legt Ingrid Van de Poel uit. “We zijn dan ook tevreden dat we geregeld een beroep mogen doen op de externe ondersteuning van specialisten van Groep IDEWE. Gezien we toch een behoorlijk groot machinepark hebben, werken we geregeld samen met een specialist inzake machineveiligheid. Voor het aspect industriële hygiëne doen we een beroep op een specialist die ons één dag per week bijstaat bij de uitvoering van industriële hygiënemetingen en advies geeft bij de interpretatie van die meetgegevens. Met specifieke vragen over ergonomie kunnen we terecht bij een ergonoom van Groep IDEWE. Ook voor psychosociale risico’s staat een van hun specialisten ons indien nodig bij met deskundig advies.”

HOGE STANDAARDEN OP HET VLAK VAN VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

“Ook al zijn er heel wat wettelijke verplichtingen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu, toch zijn de MSD-standaarden waaraan we moeten voldoen heel wat strenger. Daarom is het zeker van belang dat we kunnen rekenen op de externe ondersteuning van de specialisten van Groep IDEWE. We slagen er al jaren in om het aantal arbeidsongevallen laag te houden en op het vlak van ergonomie hebben we een goede vooruitgang geboekt. Die tendens willen we voortzetten.

We zetten ook waar mogelijk in op procesverbeteringen, zodat we in gesloten systemen kunnen werken en persoonlijke beschermingsmiddelen minder nodig zijn. Veilig gedrag op de werkvloer is tenslotte de ultieme drijfveer om zo ongevallen en andere risico’s te vermijden. Daarvoor rollen we in het vierde kwartaal een bijkomend programma uit, ‘Safe by choice’ i.s.m. MSD Corporate. Groep IDEWE levert zeker een aanvullende rol, zowel bij de realisatie van diverse preventieve acties ‘op de werkvloer’ als bij het uitrollen van trainingen en gerichte adviesverlening.”