Terug Klantengetuigenis DCA

Aantal werknemers: 650 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1967

Klantengetuigenis DCA

In 1969 stichtte Erik De Clercq zijn aannemingsbedrijf voor verhardings- en rioleringswerken. Vandaag is DCA een bouw- en wegenbouwbedrijf met vier divisies: Bouw, Infra, Woonprojecten en Burgerlijke Bouwkunde. Wat al die onderdelen verbindt – het DNA van DCA? Een hart voor vakmanschap en efficiëntie. Én scherpe aandacht voor de veiligheid en het welzijn van alle werknemers.

KLASSIEKE RISICO’S

DCA telt zo’n 650 werknemers in zijn rangen, van wie ongeveer 140 bedienden. “Toch zijn er altijd veel meer werknemers in touw op onze werven”, vertelt Bert Lambrechts, interne preventieadviseur. “Want we werken veel samen met onderaannemers en transportbedrijven.” Welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s lopen al die mensen? “Dat weten we heel precies, dankzij de gedetailleerde globale gezondheidsbeoordeling door IDEWE. Voor onze arbeiders zijn dat de typische gevaren van het bouwbedrijf: heffen en tillen, trillingen en lawaai, werken op hoogte, enzovoort. Wie aan de slag gaat in waterzuiveringsinstallaties springt maar beter voorzichtig om met biologische agentia. En onze bedienden moeten beducht zijn voor gezondheidsklachten door slechte ergonomie en te lang stilzitten.”

Tegelijk bracht IDEWE de psychosociale risico’s in kaart. Want ook die liggen voor iedereen op de loer. “In de bouw zijn de uitvoeringstermijnen kort en de planningen strikt. Toch waken we erover dat het allemaal haalbaar blijft. En moedigen we onze werknemers aan om het te signaleren als dat niet zo is. Zo vermijden we te veel stress door een overdreven werkdruk. En verhinderen we dat mensen zichzelf daardoor in een onveilige situatie brengen.”

BETROKKEN WELZIJNSPARTNER

Voor de aanpak van die risico’s rekent DCA op IDEWE. “In de eerste plaats voert IDEWE het medisch toezicht uit”, aldus Bert Lambrechts. “Maar daarmee hebben we nog niet al onze preventie-eenheden uitgegeven. De rest zetten we in voor acties met een onmiddellijk effect op het welzijn van onze werknemers. Zoals: trainingen voor het verantwoord tillen van lasten of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, en opleidingen van vertrouwenspersonen.”

Wat IDEWE onderscheidt van andere externe diensten voor preventie en bescherming op het werk? Bert Lambrechts apprecieert vooral de betrokkenheid van de IDEWE-medewerkers: “Ze zoeken actief mee naar de geschikte oplossing voor elke situatie. En houden daarbij rekening met de persoonlijke levenssfeer van iedere persoon. Een goed voorbeeld zijn de adviezen voor werknemers die na een ziekte opnieuw aan het werk gaan. Daarbij aarzelt de IDEWE-bedrijfsarts niet om creatieve oplossingen voor te stellen zoals deeltijdse werkregimes. Die komen op lange termijn de betrokkene én ons bedrijf ten goede.”

MENSENWERK

Al die aandacht voor gezondheid en veiligheid loont. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de psychosociale risicoanalyse die IDEWE vorig jaar uitvoerde.

Bert Lambrechts: “Werp je een blik op de wordcloud in dat rapport? Dan valt je meteen op dat we voor zowat alle indicatoren netjes in het groen zitten. Dat illustreert mooi hoe we er samen met IDEWE in slagen om te zorgen voor een prettige en gezonde werksfeer.”