null Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk

Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk

- Beheersing van uw risico's | Chemische agentia | ChemDirector

Expert Hilde Vanacker

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsgeneeskunde

'Gezonde werkplekken, gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan'

'Gezonde werkplekken, gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan' is dit jaar het campagnethema van de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op het werk staan we dagelijks bloot aan chemische stoffen. Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) onderschatten we nog te vaak het gevaar van deze stoffen.

Opslag producten

De campagne ‘Gezonde werkplekken, gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ is bedoeld om werkgevers en werknemers bewuster te maken van de risico's van gevaarlijke stoffen. Tijdens die week worden er overal in Europa honderden evenementen georganiseerd, zoals filmvertoningen, evenementen op sociale media, conferenties, tentoonstellingen, wedstrijden en opleidingssessies.

ChemDirector inventariseert en identificeert uw gevaarlijke producten

Werknemer bij blauwe vaten

Chemische producten zijn bijna in elke organisatie aanwezig. Zowel producten die u op de markt aankoopt om lokalen en machines proper te houden, producten die u nodig heeft tijdens het productieproces of stoffen die tijdens het arbeidsproces vrijkomen, kunnen risico’s veroorzaken. Het is belangrijk en wettelijk verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen de risico’s van deze chemische producten.

Vooraleer u voorzorgsmaatregelen kan treffen, is een accurate inventaris de eerste noodzakelijke stap. Op basis daarvan wordt een correcte risicoanalyse mogelijk en kan u vervolgens passende preventiemaatregelen nemen.

Groep IDEWE ontwikkelde een handige onlinetool om de aanwezige chemische producten en stoffen te inventariseren. ChemDirector inventariseert niet alleen, de tool omschrijft ook de gevaarlijke eigenschappen, fysieke eigenschappen en de milieu-effecten van de stoffen.

Inventariseren, risicoanalyse en preventie

Veiligheidsinformatiefiche op tablet

ChemDirector helpt u om:

  • de producten en de samenstellende chemische stoffen, die in uw organisatie aanwezig zijn te inventariseren,
  • de gevareneigenschappen van de producten en stoffen te identificeren,
  • de producten te filteren op gezondheidseffecten, fysische eigenschappen en milieueffecten,
  • te screenen op toxicologische parameters volgens beschikbare grenswaarden en/of classificaties,
  • te screenen op het voorkomen op verschillende REACH-lijsten,
  • de risico’s te ranken op basis van de gevaareigenschappen, blootstelling, frequentie en duur
  • en veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s) te maken.

Daardoor is de tool de ideale basis voor de planning en de uitvoering van uw preventiebeleid over “Veilig omgaan met chemische stoffen”.

Wenst u meer informatie, neem dan zeker contact op met uw regionaal IDEWE-kantoor.